Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται: «Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Γεώργιος Τάσου

Αθηνά Κυριακίδου

Ιωνάς Νικολάου

Γιώργος Βαρνάβα

Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόδρομος Προδρόμου

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 15 της νομοθεσίας για την αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και παροχής σχετικών πληροφοριών, σκοπείται η τροποποίηση των ομώνυμων βασικών κανονισμών, ώστε για τη χορήγηση γραπτής πληροφόρησης από το ΚΥΣΑΤΣ για κάθε συγκεκριμένο θέμα να καταβάλλεται τέλος ύψους £20, με στόχο να αποσυμφορηθεί το συμβούλιο αυτό από τον τεράστιο αριθμό έγγραφων αιτήσεων από τις οποίες έχει κατακλυσθεί, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των σχετικών απαντήσεων.

Όλοι όσοι παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη της τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τους αρμοδίους, εισηγείται στη Βουλή την απόρριψη των υπό αναφορά κανονισμών, γιατί θεωρεί ότι το δικαίωμα της πληροφόρησης είναι αναφαίρετο και ιδιαίτερα σε θέματα παιδείας. Επιπρόσθετα, επισημαίνει την ανάγκη η πληροφόρηση αυτή να είναι έγκαιρη και να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση του κοινού, μέσω του διαδικτύου ή και άλλως πως, για τις γενικές αποφάσεις του ΚΥΣΑΤΣ και για άλλα θέματα μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό.

 

14 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων