Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης (Τέλη Διαπίστευσης) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Ντίνος Χατζηνικόλα

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Άριστος Χρυσοστόμου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Μαΐου και στις 7 Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υγείας (Γενικό Χημείο), του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες), του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και της Ένωσης Εργαστηρίων Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 27 του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου [Νόμος αριθμός 156(Ι) του 2002], είναι ο καθορισμός των τελών για τις υπηρεσίες διαπίστευσης εργαστηρίων που θα παρέχονται από τον Κυπριακό Φορέα Διαπίστευσης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, ο Κυπριακός Φορέας Διαπίστευσης συστάθηκε και λειτουργεί στον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με βάση τον πιο πάνω αναφερόμενο νόμο. Σκοπός του φορέα είναι η προώθηση και η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της διαπίστευσης τόσο των εργαστηρίων όσο και άλλων φορέων ελέγχου και δοκιμών στον κυπριακό χώρο. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η διαπίστευση εργαστηρίων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εργαστηριακού ελέγχου και συμβάλλει στη διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Το ύψος των τελών που προτείνεται με τους υπό αναφορά κανονισμούς, δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης και βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα τέλη που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

13 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων