Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Γεώργιος Τάσου

Αθηνά Κυριακίδου

Τάκης Χατζηγεωργίου

Γιώργος Βαρνάβα

Γιάννος Λαμάρης

Πρόδρομος Προδρόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Μαΐου και στις 7 Ιουνίου 2005. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος προϋπηρεσιακής κατάρτισης σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς που αδυνατούν να το παρακολουθήσουν τον Ιούνιο κατά την αμέσως επόμενη φορά που προσφέρεται το πρόγραμμα αυτό, χωρίς επηρεασμό της σειράς κατάταξής τους στον κατάλογο διοριστέων, με στόχο να υποβοηθηθούν οι υποψήφιοι που έχουν πραγματική αδυναμία να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό τον προσεχή Ιούνιο.

Όπως είναι γνωστό, το θέμα της προϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών λειτουργών απασχόλησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας της Βουλής σε αριθμό συνεδριάσεών της και για το σκοπό αυτό εγκρίθηκαν σχετικοί κανονισμοί με τον τίτλο «Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004». Με τους κανονισμούς αυτούς παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος προϋπηρεσιακής κατάρτισης κατά το μήνα Ιούνιο.

Μετά την έγκριση των κανονισμών αυτών τον περασμένο Δεκέμβριο, η επιτροπή έγινε δέκτης πολλών παραπόνων από υποψήφιους εκπαιδευτικούς που αδυνατούσαν για διάφορους λόγους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό τον Ιούνιο, με κίνδυνο να απωλέσουν τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα διοριστέων. Για το σκοπό αυτό η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να καταθέσει την υπό αναφορά πρόταση νόμου για ρύθμιση του θέματος αυτού, αφού προηγήθηκε σειρά συνεδριάσεών της με αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και των οργανώσεων των εκπαιδευτικών.

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε σχετική επιστολή της προς την επιτροπή, με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2005, εισηγείται την τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε η αναστολή παρακολούθησης του προγράμματος προϋπηρεσιακής κατάρτισης να μην υπερβαίνει το ένα ή το πολύ τα δύο χρόνια και η αναστολή αυτή να αφορά μόνο λόγους που μπορούν να τεκμηριωθούν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως π.χ. εγγραφές σε πανεπιστήμιο, πιστοποιητικά από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο κ.λπ., ώστε να μην υποβαθμιστεί ή/και εξουδετερωθεί ο θεσμός της προϋπηρεσιακής κατάρτισης και γι’ αυτό διαφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διαφώνησε με τη σκοπιμότητα προώθησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου, γιατί, όπως ανέφερε, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα θα επιλύσει και πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης για το φετινό καλοκαίρι στοχεύει στο να επιλύσει το πρόβλημα όσων εκπαιδευτικών αδυνατούν να το παρακολουθήσουν σε άλλες περιόδους και ότι το υπουργείο είναι πρόθυμο να μελετήσει με κατανόηση όλες τις αιτήσεις.

Οι εκπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ, σε σχετική επιστολή τους προς την επιτροπή, συμφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, ενώ οι εκπρόσωποι της ΟΛΤΕΚ συμφώνησαν με τη θέση του αρμόδιου υπουργείου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον υπουργό, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, να αποφασίζει αν ο υποψήφιος εκπαιδευτικός μπορεί να μην παρακολουθήσει το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης το φετινό καλοκαίρι, χωρίς να χάσει τη σειρά του στον πίνακα διοριστέων, εφόσον αιτιολογήσει δεόντως το αίτημά του αυτό.

 

 

14 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων