Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Γιώργος Βαρνάβα

Ντίνος Χατζηνικόλα

 

Κώστας Κωνσταντίνου

Μη μέλη της επιτροπής:

Σωτήρης Σαμψών

Γιώργος Περδίκης

Σοφοκλής Φυττής

Τάκης Χατζηγεωργίου

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Ταμείου Θήρας του ίδιου υπουργείου, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, του Συνδέσμου Ευημερίας Ζώων Αμμοχώστου, της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Ζώων, του Συνδέσμου Προστασίας Ζώων και Πουλιών Λάρνακας-Αμμοχώστου, του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου, του Ομίλου Κούρτσχααρ Κύπρου, της οργάνωσης “Κιβωτός”, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, του Παφιακού Συνδέσμου Προστασίας Ζώων και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτικός” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Αν και κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας Ζώων, του Κυνηγετικού Συλλόγου ΚΥΣΣΑ Λατσιών, των Φίλων της Γης (Κύπρου), του Συνδέσμου Ευημερίας Ζώων και του Ορειβατικού Φυσιολατρικού Ομίλου Λεμεσού.

Όπως είναι γνωστό, η υπό αναφορά πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή εκ μέρους της επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση προβλημάτων που προέκυψαν στα πλαίσια της εφαρμογής του περί Σκύλων Νόμου [Ν. 184 (Ι) του 2002], στα πλαίσια της εξέτασης αυτεπάγγελτου θέματος με τίτλο «Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή του περί Σκύλων Νόμου [Ν. 184 (Ι) του 2002] και η άμεση ανάγκη επίλυσής τους». Το θέμα αυτό εξετάστηκε αυτεπάγγελτα έπειτα από πρόταση των βουλευτών Χρίστου Μαυροκορδάτου, Γιώργου Χατζηγεωργίου και Ντίνου Χατζηνικόλα. Στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς και διάφοροι σύνδεσμοι, οργανώσεις και ομοσπονδίες που ασχολούνται με την ευημερία των ζώων και, ως αποτέλεσμα της συζήτησης αυτής, ανέκυψε η ανάγκη για τροποποιήσεις στη βασική αυτή νομοθεσία.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται στον περί Σκύλων Νόμο του 2002, μεταξύ των οποίων είναι και η μείωση των τελών κατοχής σκύλου και η κατάργηση των τελών χρήσης κυνηγετικού σκύλου.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, τοποθετούμενος στην υπό αναφορά πρόταση νόμου, ανέφερε ότι το υπουργείο του είναι κάθετα εναντίον οποιασδήποτε τροποποίησης του βασικού περί Σκύλων Νόμου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αλλαγή στα τέλη εγγραφής, όπως και η κατάργηση των τελών άδειας χρήσης σκύλων στο κυνήγι μειώνουν τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ταμείου Θήρας και των τοπικών αρχών, με συνέπεια το ταμείο αυτό και οι τοπικές αρχές να μην μπορούν να υλοποιήσουν τις προγραμματισμένες δεσμεύσεις τους. Ο ίδιος τόνισε περαιτέρω ότι οποιαδήποτε μείωση τελών από τη Βουλή που έχουν προϋπολογισθεί σε εγκεκριμένο προϋπολογισμό μελετάται από τη Γενική Εισαγγελία για σκοπούς συνταγματικότητας και ήδη υπάρχουν δύο παλαιότερες διαφορετικές γνωματεύσεις για το θέμα αυτό.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, του Συνδέσμου Ευημερίας Ζώων Αμμοχώστου, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, της οργάνωσης “Κιβωτός”, της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Ζώων, του Παφιακού Συνδέσμου Προστασίας Ζώων και του Συνδέσμου Προστασίας Ζώων και Πουλιών Λάρνακας-Αμμοχώστου τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου, υποστηρίζοντας ότι ο βασικός περί Σκύλων Νόμος δεν παρουσιάζει κανένα απολύτως πρόβλημα στην εφαρμογή του, και δήλωσαν περαιτέρω ότι υιοθετούν τις απόψεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής και του Ομίλου Κούρτσχααρ Κύπρου τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές που επιφέρει αυτή στο βασικό νόμο είναι αναγκαίες για την καλύτερη εφαρμογή του.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης ΠΕΚ, ο οποίος εκπροσωπούσε και τις αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”, ανέφερε ότι ουσιαστικά η πρόταση νόμου δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τα μέλη των αγροτικών οργανώσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

14 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων