Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Γεώργιος Τάσου

Αθηνά Κυριακίδου

Ιωνάς Νικολάου

Γιώργος Βαρνάβα

Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόδρομος Προδρόμου

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία του ΙΚΥΚ, ώστε να παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2006 η αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του βασικού νόμου, σύμφωνα με τον οποίο για την επιλογή υποτρόφων απαιτείται η διεξαγωγή γραπτής εξέτασης και προσωπικής συνέντευξης, και να παραταθεί ταυτόχρονα μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία η ισχύς των σχετικών κανονισμών, οι οποίοι είχαν εκδοθεί το 1999 και οι οποίοι ρυθμίζουν τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε σχετική επιστολή του προς την επιτροπή, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2005, αναφέρει ότι το υπουργείο ετοίμασε από τον περασμένο Φεβρουάριο νέο νομοσχέδιο και νέους κανονισμούς για την ίδρυση και λειτουργία του

ΙΚΥΚ, αλλά αυτά δεν εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ζήτησαν πίστωση χρόνου, για να μελετήσουν το όλο θέμα και να υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους, λόγω του ότι πρόκειται για πολύ ευαίσθητο θέμα και με μεγάλο ενδιαφέρον, γεγονός που καθιστά αναγκαία την παράταση της ισχύος του υφιστάμενου νόμου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2006, ώστε να δοθεί χρόνος περαιτέρω μελέτης του. Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, το υπό αναφορά νομοσχέδιο και οι κανονισμοί βρίσκονται σε πορεία τελικής έγκρισής τους από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή σύντομα.

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή ενέκρινε τον περασμένο Ιανουάριο παράταση της ισχύος του νόμου και των σχετικών κανονισμών, που λήγει στις 30 Ιουνίου 2005, τονίζοντας με έμφαση για μια ακόμη φορά ότι η παράταση που δίνεται είναι η τελευταία και ότι αναμένεται το συντομότερο η κατάθεση του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις υποτροφίες, ώστε το όλο θέμα να τύχει σε βάθος μελέτης και να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Όλοι όσοι παρέστησαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε λεκτικά.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή τονίζει για μια ακόμη φορά ότι θα παρακολουθεί το όλο θέμα και θα αναμένει την κατάθεση του νομοσχεδίου και των κανονισμών το συντομότερο δυνατό. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού θεωρούν ότι παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στο όλο θέμα.

14 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων