Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Ντίνος Χατζηνικόλα

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Κώστας Κωνσταντίνου

Γιώργος Βαρνάβα

Σωτήρης Σαμψών

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Τμήματος Αλιείας του ίδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η προσθήκη πρόνοιας στο βασικό νόμο για τα κυβερνητικά υδατικά έργα με βάση την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο θα μπορεί να παρέχει άδεια χρήσης ορισμένων κυβερνητικών υδατικών έργων για σκοπούς ιχθυοκαλλιέργειας και διεξαγωγής αθλοπαιδιών με πλωτά μέσα.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου αυτού, η επιτροπή εισηγήθηκε τη διαμόρφωση του κειμένου του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο να παρέχει άδεια χρήσης οποιουδήποτε υδατικού έργου για σκοπούς ιχθυοκαλλιέργειας ή διεξαγωγής αθλοπαιδιών με πλωτά μέσα υπό όρους και με την καταβολή των ανάλογων τελών που θα καθορίζονται σε κανονισμούς οι οποίοι θα εγκρίνονται από τη Βουλή.

Όλοι οι προσκεκλημένοι τάχθηκαν υπέρ της υιοθέτησης της εισήγησης της επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε τελικά από την ίδια.

 

14 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων