Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ίδρυσης και Λειτουργίας του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Ντίνος Χατζηνικόλα

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Κώστας Κωνσταντίνου

Γιώργος Βαρνάβα

Σωτήρης Σαμψών

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών. Αν και κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν ο Επίτροπος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η διόρθωση του άρθρου 6 του βασικού νόμου για την ίδρυση και λειτουργία του δικτύου λογιστικής πληροφόρησης [Νόμος αριθμός 105(Ι) του 2004] με την αντικατάσταση σ’ αυτό της λέξης “ελεγκτή” με τη λέξη “λογιστή”.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η διόρθωση κρίθηκε αναγκαία, καθότι στο εν λόγω πιο πάνω άρθρο αναφέρεται συγκεκριμένα: «Ένα μέλος που διορίζεται από το Γενικό Ελεγκτή του Γενικού Λογιστηρίου» στην Εθνική Επιτροπή του Δικτύου Πληροφόρησης, τίτλος ο οποίος δεν υφίσταται για το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

14 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων