Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Ελένη Θεοχάρους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Κυριάκος Τυρίμος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η, με βάση τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 97/41/ΕΚ, τροποποίηση των περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμών, έτσι ώστε στις περιπτώσεις που δεν καθορίζονται τα μέγιστα αποδεκτά όρια για υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων το Συμβούλιο Εγγραφής Γεωργικών Φαρμάκων να μπορεί για σκοπούς εγγραφής τους να καθορίζει προσωρινά όρια.

Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Υγείας και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων δήλωσαν στην επιτροπή ότι καθορίστηκαν ήδη τα προσωρινά αυτά όρια υπολειμμάτων για δώδεκα φάρμακα και αυτά έχουν ήδη εγκριθεί από το Συμβούλιο Τροφίμων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών αυτών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

6 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων