Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Ντίνος Χατζηνικόλα

Ζαχαρίας Κουλίας

Ιωνάς Νικολάου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Μαΐου και στις 6 Ιουνίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 49, 55 και 56 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, σκοπείται η θέσπιση σχεδίου υπηρεσίας για την πλήρωση πέντε εγκεκριμένων θέσεων Ανώτερου Λειτουργού (κλίμακα Α11 και Α13), οι οποίες είναι κενές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας έτυχε επεξεργασίας από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με βάση τις γενικές αρχές που διέπουν την ετοιμασία σχεδίων υπηρεσίας, και σ’ αυτό περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτού του επιπέδου.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δήλωσαν στην επιτροπή ότι το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας έγινε αποδεκτό τόσο από το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου όσο και από τη συντεχνία των υπαλλήλων της. Περαιτέρω, οι ίδιοι ανέφεραν ότι για τη σύνταξη του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας ακολουθήθηκε η πολιτική που αφορά τις θέσεις με κλίμακα Α11 και Α13 της δημόσιας υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της τοποθέτησής της η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να προβεί σε τροποποίηση των υπό αναφορά κανονισμών, έτσι που οι θέσεις τις οποίες αφορά το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας να είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής, αντί μόνο προαγωγής όπως σχετικά προτείνεται από την εκτελεστική εξουσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της και προέβη στην ανάλογη τροποποίηση του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας, όπως αναφέρεται πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί.

 

7 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων