Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Ελένη Θεοχάρους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Κυριάκος Τυρίμος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, με αριθμό 89(Ι) του 2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε αργότερα, έτσι ώστε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή του προσωπικού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας να οφείλει να προβαίνει σε καταγγελία, αν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του διαπιστώνει ή έχει εύλογη υποψία ότι οποιοδήποτε από τα μέλη αυτά ενέχεται σε πράξεις διαφθοράς ή δωροδοκίας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι η σχετική τροποποίηση είναι αναγκαία, αφενός μεν λόγω της φύσεως των αδικημάτων οικονομικής διαφθοράς και αφετέρου γιατί η σχετική σύσταση περιλαμβάνεται σε έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης “Ομάδα Κρατών Εναντίον της Διαφθοράς”.

Οι εκπρόσωποι του συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και του ΠΙΣ συμφωνούν με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου αυτού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή, επισημαίνοντας την ανάγκη για σφαιρική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του όλου θέματος, επιθυμεί να τονίσει ότι πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά και λεπτομερειακά η υποχρέωση των υπαλλήλων να προβαίνουν σε καταγγελία, σε περίπτωση διαπίστωσης ή ύπαρξης υποψίας διάπραξης πράξεων διαφθοράς ή δωροδοκίας. Παράλληλα, τονίζει ότι πρέπει να τιμωρείται οποιοσδήποτε αρνείται να προβεί σε καταγγελία, αν και είναι σε θέση να γνωρίζει περιπτώσεις διαφθοράς από συναδέλφους του.

 

 

6 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων