Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες: 

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Ζαχαρίας Κουλίας

Ιωνάς Νικολάου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Μαρία Κυριακού

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρίνος Σιζόπουλος

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Μαΐου 2005.  Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για την επιβολή ειδικού τέλους επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ώστε το τέλος να μειωθεί από 1% στην περίπτωση νομικού προσώπου και 0,6% στην περίπτωση φυσικού προσώπου στον ενιαίο συντελεστή 0,15%.

          Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, το ΧΑΚ στοχεύει στην ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς κάτω από υγιείς συνθήκες, με κύριο χαρακτηριστικό την ποιοτική αναβάθμιση και την παροχή ενός πλήρους φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών με ανταγωνιστικό τρόπο, με κύριο στόχο την προσέλκυση και εντατικοποίηση της δραστηριοποίησης των επενδυτών.  Το ΧΑΚ στοχεύει επίσης στο να διαδραματίσει έναν πιο ουσιαστικό και διευρυμένο περιφερειακό ρόλο.  Μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών του και της προσπάθειάς του για συνεχή εναρμόνισή του με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ολοκλήρωσε πρόσφατα τα νέα αναπτυξιακά του έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στο στρατηγικό του σχέδιο για τα έτη 2004-2006.

          Μεταξύ των αναπτυξιακών αυτών έργων, ιδιαίτερης σημασίας είναι η λειτουργία κοινής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης με το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), που θα επιτρέψει την εισαγωγή σ’ αυτή αξιών και από τα δύο χρηματιστήρια δίνοντας την ευχέρεια στους επενδυτές των δύο κεφαλαιαγορών για επενδύσεις σε διευρυμένο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών.  Για να επωφεληθεί το ΧΑΚ από την κοινή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης με το ΧΑΑ, θα πρέπει τουλάχιστο το ειδικό τέλος που επιβάλλεται στις χρηματιστηριακές συναλλαγές στην Κύπρο να μην υπερβαίνει την αντίστοιχη φορολογία στην Ελλάδα όπου ισχύει ο ενιαίος συντελεστής 0,15%.

          Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση τον όγκο συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, τα έσοδα από το ειδικό τέλος για το 2003 και το 2004 ανήλθαν σε £1,63 εκατομ. και £1,31 εκατομ., αντίστοιχα.  Έχει υπολογιστεί ότι από τη μείωση του ειδικού τέλους επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών στον ενιαίο συντελεστή 0,15% θα προκύψει απώλεια εσόδων περίπου £1 εκατομ. με βάση τις συναλλαγές του 2004.  Η απώλεια εσόδων μπορεί όμως να καλυφθεί, αν ο όγκος των συναλλαγών στο ΧΑΚ περίπου πενταπλασιαστεί.

          Ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΧΑΚ ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι η μείωση του συντελεστή του ειδικού τέλους επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών στο 0,15% τόσο για νομικά όσο και για φυσικά πρόσωπα εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού του κυπριακού χρηματιστηρίου, με στόχο τη δραστηριοποίηση θεσμικών κεφαλαίων στο ΧΑΚ λόγω και της κοινής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης με το ΧΑΑ.  Τα υφιστάμενα χρηματιστηριακά τέλη, δηλαδή το 1% για νομικά πρόσωπα και το 0,6% για φυσικά πρόσωπα, κρίνονται απαγορευτικά για την εισδοχή νέων θεσμικών επενδυτών, καθώς και για την αύξηση των θεσμικών κεφαλαίων και του όγκου συναλλαγών στο ΧΑΚ. Στόχος, κατέληξε, για το κυπριακό χρηματιστήριο είναι η παροχή στους επενδυτές μεγαλύτερων επενδυτικών ευκαιριών με την ταυτόχρονη αύξηση του όγκου συναλλαγών.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.  Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες-Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

          Ταυτόχρονα, με την ευκαιρία αυτή, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις καλούν την εκτελεστική εξουσία να μελετήσει την εισαγωγή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών, όπως συμβαίνει στις πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να ενημερώσει σχετικά την επιτροπή για τις προθέσεις της.  Συναφώς δηλώνουν ότι προτίθενται να προχωρήσουν σε κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου σε μια προσπάθεια οριστικής διευθέτησης του θέματος αυτού. Περαιτέρω, οι ίδιοι βουλευτές εισηγούνται όπως η πρότασή τους αυτή εξεταστεί από κοινού με την εκτελεστική εξουσία, έτσι που αυτή να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2005.

          Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δηλώνουν ότι το θέμα της φορολογίας των κερδών από χρηματιστηριακές συναλλαγές χρήζει εμπεριστατωμένης μελέτης σε συνάρτηση και με άλλους παράγοντες που επηρεάζουν το χρηματιστηριακό θεσμό, γι’ αυτό και δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να ταχθούν υπέρ της επιβολής φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών.

          Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Μαρίνος Σιζόπουλος, αναφορικά με το ειδικότερο θέμα της επιβολής φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών, επιφυλάχθηκε να μελετήσει το όλο θέμα και να τοποθετηθεί σε εύθετο χρόνο.

 

 

31η Μαΐου 2005 

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων