Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τα θέματα που τιτλοφορούνται «Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 7.11.1997, με αριθμό 46832, για την εκμίσθωση δασικής γης μέρους του κύριου κρατικού δάσους Αγίας Νάπας για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ» και «Οι πληροφορίες για αλλαγή πολιτικής και κινήτρων για τα γήπεδα γκολφ, οι τυχόν επιπτώσεις πάνω στην πολεοδομική πολιτική και το ενδεχόμενο έμμεσης πριμοδότησης κάποιων με δεκάδες εκατομμύρια λίρες»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Μη μέλη της επιτροπής:

Μαρία Κυριακού

Γεώργιος Γεωργίου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Γιώργος Περδίκης

Σταύρος Ευαγόρου

Κυριάκος Τυρίμος

Ντίνος Χατζηνικόλα

Αθηνά Κυριακίδου

Άριστος Χρυσοστόμου

 

Σοφοκλής Φυττής

 

Γιώργος Βαρνάβα

 

Ντίνος Μιχαηλίδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τα πιο πάνω θέματα σε συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου του 2002 και Μαΐου του 2005.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι των Υπουργείων Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Οικονομικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (ΠΑΣΥΞΕ), του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), του Πολεοδομικού Συμβουλίου, του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και οι δήμαρχοι Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου.

Τα υπό αναφορά θέματα ενεγράφησαν για αυτεπάγγελτη εξέταση από την επιτροπή στις 28 Μαΐου 2002 και στις 11 Νοεμβρίου 2003, αντίστοιχα, μετά από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Γεωργίου.

Εισάγοντας στην επιτροπή το πρώτο υπό αναφορά θέμα, ο εισηγητής του βουλευτής κ. Γεώργιος Γεωργίου επισήμανε την καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της υπ’ αριθμόν 46832 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε στις 7 Νοεμβρίου του 1997 και αφορά την εκμίσθωση δασικής γης συνολικής έκτασης 500 σκαλών περίπου, που αποτελεί μέρος του κυρίως κρατικού δάσους της Αγίας Νάπας, για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ. Το έργο αυτό, υποστήριξε ο ίδιος, αναμένεται να αναβαθμίσει την περιοχή και το τουριστικό προϊόν της Κύπρου, δεδομένου ότι το άθλημα του γκολφ τυγχάνει της προτίμησης ατόμων με υψηλά εισοδήματα. Συνεπώς, ανέφερε ο ίδιος, παρά τα οποιαδήποτε προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν, το έργο πρέπει να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τοποθετούμενος στο όλο θέμα, ανέφερε πως η δημιουργία γηπέδων γκολφ, εκτός του ότι θα εμπλουτίσει ποιοτικά το τουριστικό προϊόν της Κύπρου, θα αυξήσει και τη ροή του χειμερινού τουρισμού. Για την υλοποίηση του έργου, δήλωσε ο ίδιος, απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η εκμίσθωση κρατικής γης, η ετοιμασία κανονισμών για τη διαχείριση του έργου και η προκήρυξη προσφορών. Σύμφωνα με τον ίδιο, καταλληλότερη μέθοδος για τη διαχείριση του έργου είναι η μέθοδος του BOT και για την υδροδότηση του έργου δε θα υπάρξει σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Τέλος, ο ίδιος ανέφερε πως για το όλο θέμα το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διαβουλεύθηκε με τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και στα πλαίσια των διαβουλεύσεων διαπιστώθηκε πως η νομοθεσία που διέπει τις κρατικές ενισχύσεις δημιουργεί αδιέξοδο, γι’ αυτό και θα πρέπει να βρεθεί η ενδεδειγμένη νόμιμη λύση ώστε ο έφορος να μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην κατασκευή του εν λόγω σημαντικού έργου.

Οι δήμαρχοι Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου υποστήριξαν ότι το έργο είναι απαραίτητο για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Ο εκπρόσωπος του ΚΟΤ δήλωσε ότι η γη που έχει επιλεγεί για την κατασκευή γηπέδων γκολφ είναι η καταλληλότερη, πρέπει όμως να γίνει περιβαλλοντική μελέτη που να καταδείξει κατά πόσο θα υπάρξουν ή όχι οποιεσδήποτε επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή του έργου αυτού. Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε πως σε ό,τι αφορά την υδροδότηση του έργου η κυβέρνηση σκέφτεται να προβεί στη μέθοδο της αφαλάτωσης ως την πλέον οικονομική λύση. Τέλος, ο ίδιος δήλωσε πως ο ΚΟΤ υποστηρίζει τη θέση για τη σύσταση κοινοπραξίας για τη δημιουργία του έργου αυτού, επειδή με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η τουριστική επικερδότητα του έργου.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΞΕ και του ΣΤΕΚ υποστήριξαν ότι η δημιουργία γηπέδων γκολφ θα αυξήσει το τουριστικό ρεύμα και κυρίως το χειμερινό τουρισμό.

Στα πλαίσια της εξέτασης του πρώτου θέματος και προτού ολοκληρωθεί η εξέτασή του από την επιτροπή, ενεγράφη για εξέταση από τον ίδιο βουλευτή εισηγητή του πρώτου θέματος κ. Γεώργιο Γεωργίου το δεύτερο αναφερόμενο πιο πάνω θέμα.

Εισάγοντας το δεύτερο υπό αναφορά θέμα, ο κ. Γεώργιος Γεωργίου ανέφερε ότι την επιτροπή πρέπει να απασχολήσουν πληροφορίες που υπάρχουν για αλλαγή πολιτικής και κινήτρων για τα γήπεδα γκολφ, οι τυχόν επιπτώσεις πάνω στην πολεοδομική πολιτική και το ενδεχόμενο έμμεσης πριμοδότησης κάποιων με δεκάδες εκατομμύρια λίρες. Εκφράζοντας ο ίδιος τόσο την προσωπική του θέση όσο και τη θέση του κόμματός του για το θέμα, ανέφερε πως τάσσονται ανεπιφύλακτα υπέρ της δημιουργίας και λειτουργίας γηπέδων γκολφ με μια μορφή ισόρροπης ανάπτυξης σε όλη την Κύπρο. Η τουριστική αυτή υποδομή, υποστήριξε, αναμφίβολα θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν της Κύπρου και θα ενισχύσει τον αθλητικό τουρισμό, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο που οι κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου ευνοούν τη λειτουργία γηπέδων γκολφ.

Η ανάπτυξη γηπέδων γκολφ, σύμφωνα με τον εισηγητή, που εντάσσεται και στο στρατηγικό σχέδιο του ΚΟΤ για εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, δεν έτυχε της αναγκαίας δημοσιότητας σε ό,τι αφορά τις πρόνοιες του συγκεκριμένου σχεδίου και ειδικότερα τα κίνητρα που θα δοθούν για ενθάρρυνση επιχειρηματιών προς την κατεύθυνση αυτή.

Στα πλαίσια της εξέτασης των πληροφοριών που αναφέρθηκαν από τον εισηγητή του θέματος για την αλλαγή της σχετικής πολιτικής σε ό,τι αφορά τη δημιουργία γηπέδων γκολφ, η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους να την ενημερώσουν κατά πόσο έγιναν σχετικές μελέτες, πόσα γήπεδα γκολφ χρειάζεται η Κύπρος, αν οι εκπονηθείσες μελέτες υιοθετούνται από όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Πολεοδομικό Συμβούλιο, Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) και με ποια κριτήρια και από ποιους έγιναν οι μελέτες αυτές.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφερε ότι, όπως διαπιστώθηκε, το υφιστάμενο σχέδιο για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ δεν μπορεί να λειτουργήσει, γι’ αυτό έγιναν σκέψεις να δοθούν νέα κίνητρα, ώστε από τη λειτουργία γηπέδων γκολφ να ενισχυθεί ο ιδιωτικός τομέας. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, με βάση τη νέα κυβερνητική πρόταση, θα καθοριστεί ο αριθμός των γηπέδων γκολφ, που υπολογίζεται να είναι δώδεκα έως δεκατέσσερα γήπεδα παγκύπρια, τα οποία θα εξυπηρετούν πρώτιστα τους ξενοδόχους. Τέλος, ο ίδιος ανέφερε πως η τεχνική επιτροπή που χειρίζεται το θέμα διαβουλεύθηκε με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας του έργου και πως η χωροθέτηση του έργου θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και κατά τρόπο που να μη δημιουργεί οποιαδήποτε υπόνοια για επιλεκτική εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται χίλιες μέχρι χίλιες διακόσιες περίπου σκάλες γης, αλλά δεν υπάρχουν τέτοιες ενιαίες εκτάσεις γης διαθέσιμες. Όπως ο ίδιος πρόσθεσε, υπάρχει πρόθεση να δημιουργηθούν γήπεδα γκολφ στην Πάφο και στη Λεμεσό και το κόστος τους, όπως υπολογίζεται, θα είναι υψηλό.

Ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι η τεχνική επιτροπή που χειρίζεται το θέμα των γηπέδων γκολφ έθεσε κριτήρια και στόχους που συνοψίζονται στην ισόρροπη κατανομή των γηπέδων γκολφ, στον αποκλεισμό περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας και στην παροχή κινήτρων που να συμβάλλουν στην αναζωογόνηση των περιοχών μέσω και άλλων δραστηριοτήτων τουριστικής και άλλης ανάπτυξης και υποδομής.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΞΕ, του ΚΕΒΕ, του ΣΤΕΚ και του ΕΤΕΚ τάχθηκαν υπέρ της δημιουργίας γηπέδων γκολφ, τα οποία θα πρέπει να είναι κερδοφόρα και το δικαίωμα χρήσης τους να μην περιορίζεται στους τουρίστες.

Στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κάλεσε την επιτροπή σε σύσκεψη στο γραφείο του, για να την ενημερώσει σχετικά με την πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση όσον αφορά τη δημιουργία των γηπέδων γκολφ. Στα πλαίσια της εν λόγω σύσκεψης, με στόχο την ενημέρωση της επιτροπής, αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:

· Ο αριθμός των γηπέδων γκολφ που υπολογίζεται να κατασκευαστούν παγκύπρια ανέρχεται σε δεκατέσσερα (εφτά στην Πάφο, τρία στη Λεμεσό, δύο στη Λάρνακα και δύο στην Αμμόχωστο).

· Για κάθε γήπεδο γκολφ απαιτούνται τετρακόσιες περίπου σκάλες γης, αποκλείστηκε η χρήση γεωργικής γης και κάθε γήπεδο θα μπορεί να εξυπηρετεί εκατό περίπου άτομα την ημέρα.

· Το κόστος κατασκευής των γηπέδων αυτών υπολογίζεται στα £4 εκατομ. περίπου.

· Από τη δημιουργία των γηπέδων γκολφ αναμένεται να υπάρξει όφελος από την πώληση επαύλεων που θα ανεγερθούν κοντά στα γήπεδα αυτά.

· Κοντά στα γήπεδα θα μπορούν να κτιστούν ξενοδοχεία, τουριστικοί χώροι, club houses και spa.

· Ο αριθμός των γκόλφερς που θα έρχονται από την Ευρώπη στην Κύπρο ως τουρίστες για να χρησιμοποιήσουν τα γήπεδα υπολογίζεται στις τετρακόσιες με πεντακόσιες χιλιάδες περίπου το χρόνο.

· Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος θα πρέπει να εκπονήσει σχετική περιβαλλοντική μελέτη.

· Αφού ολοκληρωθεί η πρόταση του υπουργείου για τα επιμέρους θέματα που εγείρονται σχετικά με τη δημιουργία γηπέδων γκολφ, θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση για λήψη τελικής απόφασης.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί γύρω από τα θέματα αυτά κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

 

24 Μαΐου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων