Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 7) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Γεώργιος Τάσου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Απριλίου και στις 17 Μαΐου 2005. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία-Τμήμα Τροχαίας).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως, είναι η τροποποίηση των ομότιτλων κανονισμών, ώστε αυτοί να εκσυγχρονιστούν και να ρυθμιστούν καλύτερα ορισμένα κενά που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή τους στην πράξη. Ειδικότερα, γίνεται εισήγηση να υιοθετηθούν οι ακόλουθες νέες πρόνοιες:

1. Να επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων με τη χρήση αναλάμποντος φανού μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

2. Να απαγορεύεται η αφαίρεση του καταλυτικού μετατροπέα που είναι εφαρμοσμένος από τον κατασκευαστή στα οχήματα.

3. Να διασφαλίζεται η πώληση των κατάλληλων προστατευτικών κρανών για την ανάλογη κατηγορία δίκυκλων και τρίκυκλων οχημάτων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, οι τροποποιήσεις που εισηγούνται οι κανονισμοί αυτοί κρίθηκαν αναγκαίες για τους ακόλουθους λόγους:

1. Όσον αφορά τη χρήση αναλάμποντος φανού, προέκυψε η ανάγκη να ρυθμιστεί η δυνατότητα χρήσης του και να απαγορεύεται η εγκατάστασή του χωρίς την άδεια του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων, επειδή το φαινόμενο της τοποθέτησής του άρχισε να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Ειδικότερα, η εγκατάστασή του θα απαγορεύεται χωρίς την άδεια του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων για οποιοδήποτε τύπο οχήματος, εκτός από τα αστυνομικά, τα πυροσβεστικά και τα ασθενοφόρα οχήματα.

2. Σε σχέση με την απαγόρευση της αφαίρεσης του καταλυτικού μετατροπέα από τα οχήματα, αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλείτο από την αφαίρεσή του.

3. Αναφορικά με την πώληση των κατάλληλων προστατευτικών κρανών για μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες, κρίθηκε σκόπιμο να εισαχθεί νέα πρόνοια, ώστε να προστατεύονται οι ανυποψίαστοι πολίτες από το ενδεχόμενο εκμετάλλευσής τους. Ειδικότερα, στην υφιστάμενη νομοθεσία δε ρυθμίζεται το θέμα της διεξαγωγής ελέγχου της αγοράς σε σχέση με την ευθύνη του εμπορευόμενου να πωλεί τα εγκεκριμένα προστατευτικά κράνη και να παρέχει τη σωστή ενημέρωση στον πολίτη για το συγκεκριμένο κράνος που πρέπει να χρησιμοποιεί.

Με τις πιο πάνω νέες ρυθμίσεις που επιφέρουν οι κανονισμοί συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι του Τμήματος Τροχαίας της αστυνομίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε αυτοί να αναφέρονται ως «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2005».

 

 

23 Μαΐου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων