Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σωτήρης Σαμψών

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Σοφοκλής Φυττής

Ντίνος Χατζηνικόλα

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Γεώργιος Τάσου

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων συζήτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, σκοπείται η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δέντρων και ο καθορισμός των χαρακτηριστικών και ελάχιστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίησή τους σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αποτελούν μέρος ενός πακέτου πέντε κανονισμών που στοχεύουν στην εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο, από τους οποίους οι υπόλοιποι τέσσερις έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή την 21η Απριλίου 2005.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Κύπρος είναι σε θέση να εφαρμόσει την προτεινόμενη νομοθεσία, γιατί υπάρχει η απαραίτητη υπηρεσία και υποδομή. Περαιτέρω, δεν αναμένεται οποιαδήποτε αρνητική οικονομική επίδραση σε πολίτες, αρχές, οργανώσεις ή ομάδες, αντίθετα οι επιδράσεις θα είναι θετικές, γιατί θα προστατευθεί καλύτερα η παραγωγή των οπωροφόρων.

Συναφώς, σημειώνεται, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου υπουργείου, ότι ενημερώθηκε σχετικά το Συμβούλιο Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, στο οποίο εκπροσωπούνται και ιδιώτες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

23 Μαΐου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων