Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Γεώργιος Τάσου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Απριλίου και 17 Μαΐου 2005. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία-Τμήμα Τροχαίας), των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ και ΠΟΒΕΚ, του ΚΕΒΕ και των συνδέσμων αυτοκινήτων “Ζ” (PACRO και CYACRO).

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση της περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς βασικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι πρόνοιές της που αφορούν τα οχήματα τα εκμισθούμενα χωρίς οδηγό και να επιλυθούν ορισμένα προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει ο οικείος κλάδος. Ειδικότερα, στο πιο πάνω νομοσχέδιο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Τροποποιείται ο ορισμός του εκμισθούμενου χωρίς οδηγό οχήματος, ώστε να καλύπτει την ενοικίαση περισσότερων τύπων μηχανοκίνητων οχημάτων, όπως τα ελαφρά φορτηγά τύπου “βαν” και “πικ-απ” κ.λπ.

2. Καθορίζεται η ηλικία του εκμισθούμενου χωρίς οδηγό οχήματος, ανάλογα με την κατηγορία, υποκατηγορία ή ειδική κατηγορία στην οποία εμπίπτει.

3. Διαγράφεται η επιφύλαξη η οποία αναφέρεται στην επιθεώρηση (τεχνικό έλεγχο) των εκμισθούμενων χωρίς οδηγό οχημάτων, δεδομένου του γεγονότος ότι ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων αυτών έχει ήδη ρυθμιστεί από άλλη εναρμονιστική νομοθεσία.

4. Παρέχεται η ευχέρεια στους ιδιοκτήτες οχημάτων ενοικιάσεως να αυξομειώνουν τον αριθμό των οχημάτων που ενοικιάζουν, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς, αδρανοποιώντας ή δραστηριοποιώντας τον ανάλογο αριθμό αδειών χρήσης που διαθέτουν.

5. Καταργείται το πραγματοπαγές των αδειών οδικής χρήσης του εκμισθούμενου χωρίς οδηγό οχήματος, ώστε να μην αναφέρονται στο όχημα αλλά στην επιχείρηση, η οποία θα δικαιούται να μεταβιβάζει σε τρίτους τα μηχανοκίνητα οχήματά της οποτεδήποτε, χωρίς αυτό να επηρεάζει το δικαίωμά της στις άδειες οδικής χρήσης τους. Παράλληλα, η επιχείρηση στην οποία αναφέρονται οι άδειες οδικής χρήσης δε θα μπορεί οποτεδήποτε να έχει αδειοποιημένα ως οχήματα εκμισθούμενα χωρίς οδηγό:

α. περισσότερα οχήματα από όσες είναι οι άδειες οδικής χρήσης τις οποίες κατέχει ή

β. λιγότερα από το 20% των αδειών οδικής χρήσης που κατέχει.

6. Περιορίζεται η εκμίσθωση οχημάτων που εμπίπτουν στις κατηγορίες φορτηγών και λεωφορείων μόνο στους κατόχους άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή σε κατόχους άδειας μεταφορέα Β΄ και μόνο στις περιπτώσεις αντικατάστασης ήδη αδειούχων οχημάτων.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου υποβλήθηκαν από την επιτροπή διάφορα διευκρινιστικά ερωτήματα προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, για σκοπούς επεξήγησης και καλύτερης κατανόησης των προνοιών και των νέων ρυθμίσεων που επιφέρει το νομοσχέδιο.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν στις συνεδριάσεις συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις που επιφέρει το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των συνδέσμων αυτοκινήτων των εκμισθούμενων χωρίς οδηγό, γνωστών ως “Ζ”, και συγκεκριμένα της PACRO και CYACRO δήλωσαν ότι είναι ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο του τροποποιητικού νομοσχεδίου, γιατί αυτό ανταποκρίνεται προς τις κατά καιρούς εισηγήσεις τους προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και συγκεκριμένα επειδή με αυτό επιλύονται τα προβλήματα βιωσιμότητας του κλάδου τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

23 Μαΐου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων