Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Δώρος Χριστοδουλίδης

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Ελένη Θεοχάρους

Ζαχαρίας Κουλίας

Κυριάκος Τυρίμος

Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Κίνησης μη Καπνιστών και των καπνοβιομηχανιών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού, η οποία υπογράφηκε με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 59.539 και ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 2002.

Ειδικότερα, με βάση τις πρόνοιες της σύμβασης αυτής, οι χώρες μέλη που θα την υπογράψουν δεσμεύονται να εφαρμόσουν το συντομότερο δυνατό τα ακόλουθα:

1. Απαγόρευση της διαφήμισης και της προώθησης καπνικών προϊόντων, καθώς και της επιχορήγησης οποιασδήποτε εκδήλωσης από τις καπνοβιομηχανίες.

2. Αναγραφή των προειδοποιητικών για την υγεία σημάνσεων σε επιφάνεια που να καλύπτει τουλάχιστον το 30% των δύο μεγαλύτερων επιφανειών του πακέτου των τσιγάρων και απαγόρευση των παραπλανητικών σημάνσεων για τους καταναλωτές στα πακέτα τσιγάρων.

3. Προστασία των μη καπνιστών από την έκθεση στον καπνό του τσιγάρου και ειδικότερα στους χώρους εργασίας, στα δημόσια μεταφορικά μέσα και στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους.

4. Δημιουργία εθνικού φορέα για τον έλεγχο του καπνού για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση του καπνίσματος.

5. Δημιουργία υπηρεσιών διακοπής του καπνίσματος στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υγείας στο δημόσιο τομέα.

6. Απαγόρευση της πώλησης καπνού σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

7. Συμμετοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων μη κυβερνητικών οργανισμών στην εκστρατεία ενημέρωσης του πληθυσμού για τις βλαπτικές επιδράσεις του καπνίσματος στην υγεία.

Οι εκπρόσωποι της Κίνησης μη Καπνιστών, με υπόμνημά τους που κατέθεσαν στην επιτροπή, εισηγούνται την ομόφωνη κύρωση της εν λόγω σύμβασης ομόφωνα από την ολομέλεια της Βουλής.

Οι εκπρόσωποι των καπνοβιομηχανιών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τη φιλοσοφία της εν λόγω σύμβασης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υστερεί στον τομέα αυτό όσον αφορά σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά υστερεί στην εφαρμογή των προνοιών της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων απαιτείται από την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης στην οποία αναφέρεται, με βάση το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου αυτού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης στην οποία αναφέρεται.

 

17 Μαΐου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων