Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος

Λευτέρης Χριστοφόρου

Κίκης Γιάγκου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ελένη Μαύρου

Γιώργος Βαρνάβα

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου και στις 18 Απριλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΔΕΟΚ. Εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, παρ’ όλο που κλήθηκαν δεν παρευρέθηκαν στην επιτροπή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμου, έτσι ώστε κάθε υπάλληλος του ΚΥΠΕ να έχει υποχρέωση να αναφέρει στο Συμβούλιο του ΚΥΠΕ τη γνώση ή την υποψία του ότι άλλος υπάλληλος, χρησιμοποιώντας τη θέση του στο Πρακτορείο, ενέχεται σε πράξεις διαφθοράς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για σκοπούς εναρμόνισης με σχετική σύσταση της επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης «Ομάδα Κρατών Εναντίον της Διαφθοράς-GRECO» προς όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, για να εισάξουν στην εσωτερική τους νομοθεσία σαφή πρόνοια σε σχέση με το πιο πάνω αναφερόμενο θέμα, ρύθμιση η οποία θεσπίστηκε και στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, καθώς και σε άλλους νόμους.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, παρ’ όλο που δε διαφώνησαν με τις πρόνοιες του πιο πάνω νομοσχεδίου, εντούτοις δήλωσαν πως διατηρούν ορισμένες επιφυλάξεις.

Οι εκπρόσωποι της ΟΗΟ-ΣΕΚ εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, παράλληλα όμως εισηγήθηκαν πως σε περίπτωση που αυτό προωθηθεί για ψήφιση από την επιτροπή, να τροποποιηθεί ώστε το λεκτικό του να διατυπωθεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έχει διατυπωθεί με τη σχετική τροποποίηση που επήλθε στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.

Ο εκπρόσωπος της ΔΕΟΚ διαφώνησε με την προτεινόμενη τροποποίηση, γιατί, όπως υποστήριξε, η εφαρμογή της θα αποβεί αντιπαραγωγική. Παράλληλα, τόνισε πως είναι ευθύνη της κάθε υπηρεσίας να εξεύρει τους ανάλογους μηχανισμούς πάταξης της διαφθοράς.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου εξέφρασε τη διαφωνία του σε σχέση με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, τονίζοντας πως με την προτεινόμενη ρύθμιση οι εργαζόμενοι στο ΚΥΠΕ θα καταστούν κατάσκοποι και καταδότες. Παράλληλα, κάλεσε την επιτροπή να το καταψηφίσει.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε κατά πλειοψηφία των μελών της να το τροποποιήσει στη βάση της σχετικής τροποποίησης που επήλθε στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο. Ειδικότερα, τροποποίησε το κείμενό του, ώστε υπάλληλος ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο υπάλληλο, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στο Πρακτορείο, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στο Συμβούλιο, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του.

Τα μέλη της επιτροπής, βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντικών κ. Γιώργος Περδίκης, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου με βάση τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία των μελών της, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005».

 

27 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων