Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Γιώργος Βαρνάβα

Θάσος Μιχαηλίδης

 

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο ετοιμάστηκε και κυκλοφόρησε έκθεση για την ολομέλεια της Βουλής την 21η Απριλίου 2005. Επειδή όμως ζητήθηκε αναβολή της συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου από τον κ. Αριστοφάνη Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ώστε ορισμένα σημεία του να τύχουν περαιτέρω μελέτης, αποφασίστηκε όπως αυτό επανεξεταστεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων.

Με βάση τα πιο πάνω, το υπό αναφορά νομοσχέδιο επανεξετάστηκε από την επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία-Τμήμα Τροχαίας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ και ΣΕΑΚ, καθώς και εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου αυτού, την επιτροπή απασχόλησε το θέμα του χρονικού διαστήματος που απαιτείται να παρέλθει στις περιπτώσεις στις οποίες έχει ήδη επιβληθεί ποινή φυλάκισης σε φυσικό πρόσωπο, ώστε να πληρούνται τα εχέγγυα αξιοπιστίας που προβλέπονται στον πίνακα του προτεινόμενου νόμου.

Ειδικότερα, η επιτροπή μελέτησε τον πίνακα του προτεινόμενου νόμου σε συνάρτηση με τον πίνακα που προβλέπεται στον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμο, όσον αφορά τη χρονική περίοδο αποκατάστασης, ώστε να υιοθετηθούν οι πρόνοιες που κρίνονται ως πιο ευνοϊκές για την αποκατάσταση προσώπου εναντίον του οποίου έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης ή χρηματική ποινή.

Η επιτροπή, αφού επεξεργάστηκε, με βάση τα πιο πάνω, το κείμενο του νομοσχεδίου και αφού έλαβε υπόψη και τις εισηγήσεις της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας, επέφερε στον πίνακα του νομοσχεδίου βελτιώσεις/διορθώσεις, ώστε να περιλαμβάνονται σ’ αυτό και τα ακόλουθα:

· Προσθήκη ξεχωριστών στηλών, ως τρίτης και τέταρτης, που αναφέρονται στα άτομα ηλικίας κάτω των 21 και των 18 ετών, αντίστοιχα, και στο αντίστοιχο μειωμένο χρονικό διάστημα που απαιτείται να παρέλθει, για να πληρούνται τα εχέγγυα αξιοπιστίας.

· Προσθήκη πρόνοιας στην πρώτη στήλη του πίνακα σύμφωνα με την οποία για ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή για οποιαδήποτε χρηματική ποινή ή για οποιαδήποτε άλλη ποινή δεν αποκλείει την αποκατάσταση να μην απαιτείται να παρέλθει οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, για να πληρούνται τα εχέγγυα αξιοπιστίας.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με το κείμενο του νομοσχεδίου όπως διαμορφώθηκε.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

11 Μαΐου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων