Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας για το Έτος 2005 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Δώρος Χριστοδουλίδης

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Ελένη Θεοχάρους

Ζαχαρίας Κουλίας

Κυριάκος Τυρίμος

Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 21η Απριλίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) προβλέπει για το έτος 2005 έξοδα ύψους £129.260 και έσοδα ύψους £60.000, που προέρχονται αποκλειστικά από κυβερνητική χορηγία, που αυξάνει το συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο του Ταμείου στις £133.368. Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων θα διατεθεί για την παροχή βοηθημάτων σε ασθενείς με AIDS, την αγορά υπηρεσιών, καθώς και για την εκστρατεία πρόληψης της ασθένειας αυτής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Με την ευκαιρία αυτή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας προτρέπει τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να στελεχώσουν επαρκώς την υπηρεσία και να εντείνουν την εκστρατεία διαφώτισης και ενημέρωσης του κοινού σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόβλημα, διευρύνοντας παράλληλα τις σχετικές συνεργασίες τους με οργανωμένα και ιδιαίτερα με επιστημονικά σύνολα, έχοντας ως πρώτιστο στόχο την υλοποίηση συναφών προληπτικών προγραμμάτων.

 

6 Μαΐου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων