Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2005 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ιωνάς Νικολάου Αθηνά Κυριακίδου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου Πρόδρομος Προδρόμου
Γιάννος Λαμάρης  

Όπως είναι γνωστό, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ετοίμασε σχετική έκθεση, που κυκλοφόρησε στις 19 Απριλίου 2005. Η ολομέλεια της Βουλής σε συνεδρία της, την 21η Απριλίου 2005, αποφάσισε να αναβάλει την εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω εξέταση κάποιων επιμέρους διατάξεών του. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας επανεξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Απριλίου και στις 10 Μαΐου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στη συνεδρίαση αυτή ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού τόνισε ότι η κυβέρνηση εμμένει στην ψήφιση του υπό αναφορά προϋπολογισμού όπως κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, χωρίς τη διαγραφή της σημείωσης ότι η κρατική χορηγία θα παραχωρηθεί από το κράτος και το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καθορίσει τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής σε εξήντα πέντε (65) για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, και πρόσθεσε ότι, αν η Βουλή εμμείνει στη θέση της για διαγραφή της σημείωσης, ο ίδιος θα εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την αναπομπή του νόμου που θα ψηφιστεί.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου δήλωσε ότι θεωρεί ότι η σημείωση αυτή είναι αντίθετη με την ακαδημαϊκή ελευθερία του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κατέθεσαν σχετικές τροπολογίες στον προϋπολογισμό αυτό με τις οποίες εισηγούνται τη διαγραφή των σημειώσεων που προβλέπουν την παροχή πλήρων λεπτομερειών στο Γραφείο Προγραμματισμού, που συμβουλεύει τον Υπουργό Οικονομικών, και τη λήψη εξουσιοδότησης από τον Υπουργό Οικονομικών, ως προϋπόθεση για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων στο πανεπιστήμιο.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των τροπολογιών αυτών η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας εισηγούνται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε, με την υιοθέτηση των πιο πάνω τροπολογιών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια της Βουλής τόσο για το θέμα της σημείωσης στην κρατική χορηγία όσο και για το θέμα των πιο πάνω τροπολογιών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί.

11 Μαΐου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων