Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το θέμα που τιτλοφορείται «Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την τροποποίηση του καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Άγις Αγαπίου

Ανδρέας Αγγελίδης

Ιωνάς Νικολάου

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε αυθημερόν τον πιο πάνω κατάλογο, ο οποίος κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγων. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τον εν λόγω αναθεωρημένο κατάλογο των θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, ο οποίος κατατίθεται στη Βουλή σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, σκοπείται η εξαίρεση των υποψηφίων για τις θέσεις των Βοηθών Τελωνείων από την υποχρέωση να παρακάθηνται σε ειδική γραπτή εξέταση.

Σύμφωνα με τη σχετική επιστολή του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, η πιο πάνω τροποποίηση του καταλόγου είναι αναγκαία για λόγους χρηστής διοίκησης και για να επιτευχθεί η ίση μεταχείριση των υποψηφίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, υπό το φως των πιο πάνω, ομόφωνα αποφάσισε να υιοθετήσει τις εισηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών και γι’ αυτό υποβάλλει σχετικό σχέδιο απόφασης για την κατά νόμο έγκρισή του από τη Βουλή.

 

21η Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων