Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, αναπλ. πρόεδρος

Γεώργιος Τάσου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Γιώργος Βαρνάβα

Θάσος Μιχαηλίδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), της Αρχής Λιμένων Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, παρ’ όλο που κλήθηκε για να παραστεί εκπρόσωπός του στη συνεδρία της επιτροπής, εκπροσωπήθηκε από την Αρχή Λιμένων Κύπρου λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης του αρμόδιου λειτουργού του, για την οποία όμως ενημερώθηκε εκ των προτέρων η επιτροπή. Επίσης, παρ’ όλο που κλήθηκαν να παραστούν και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΥΑΛΚ και ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, αυτοί δεν παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 19(2) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων, είναι η δημιουργία νέου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση μηχανολόγου-μηχανικού (κλίμακες Α9, Α11 και Α12), που εγκρίθηκε στα πλαίσια του προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2004.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αρχής Λιμένων Κύπρου, η δημιουργία της πιο πάνω νέας θέσης κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία, ώστε να καλυφθεί το κενό που υπήρχε λόγω της μη ύπαρξής της.

Επιπρόσθετα, ο πιο πάνω εκπρόσωπος επισήμανε ότι το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του μηχανολόγου-μηχανικού, με επιστολή του, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2004, που στάλθηκε στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με την τροποποίηση που εισηγούνται οι υπό αναφορά κανονισμοί, ώστε να θεσμοθετηθεί το νέο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης μηχανολόγου-μηχανικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών αυτών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005».

 

19 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων