Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Στέλλα Δημητρίου Μισιαούλη

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Ελένη Θεοχάρους

Αθηνά Κυριακίδου

Κυριάκος Τυρίμος

Μαρίνος Σιζόπουλος

Δώρος Χριστοδουλίδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2005. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου αυτού είναι η κάλυψη δαπανών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των £13.364 και αφορούν την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού, τη μετάφραση και εκτύπωση εντύπων και τη συμμετοχή των λειτουργών του ΕΚΤΕΠΝ σε συνέδρια στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, οι συγκεκριμένες δαπάνες επιχορηγούνται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας και το ποσό αυτό έχει ήδη κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων και γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

19 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων