Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας [Ειδικές Απαιτήσεις Ευστάθειας για Επιβατηγά Οχηματαγωγά Πλοία (Ro-Ro)] Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος

Χρήστος Πουργουρίδης

Σοφοκλής Φυττής

Καίτη Κληρίδου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2005. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2003/25/ΕΚ, που αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (Ro-Ro). Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο εισάγονται ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, ενώ παρέχεται στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων η εξουσία να απαγορεύει τον απόπλου οποιουδήποτε πλοίου δεν πληρεί τις απαιτήσεις ευστάθειας και να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο στον πλοίαρχο ή στον έχοντα την εκμετάλλευση του εν λόγω πλοίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τις συνέπειες της εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής για την Κύπρο, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

19 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων