Αρχείο

    

Κοινή έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «O περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:
Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος
Θάσος Μιχαηλίδης Σοφοκλής Φυττής
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χρίστος Μαυροκορδάτος
Ανδρέας Παπαπολυβίου Άγις Αγαπίου
Νίκος Πιττοκοπίτης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Αθηνά Κυριακίδου Χρήστος Πουργουρίδης
  Καίτη Κληρίδου
  Χρίστος Κληρίδης
  Ανδρούλα Βασιλείου
  Δημήτρης Συλλούρης

          Το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών στις 17 Μαρτίου 2005 και παραπέμφθηκε στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.  Οι εν λόγω επιτροπές μελέτησαν το πιο πάνω νομοσχέδιο σε ξεχωριστές συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στην περίπτωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 24 Μαρτίου και 7 Απριλίου 2005 και στην περίπτωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις 18 Απριλίου 2005.

          Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002, η οποία καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των προσώπων αυτών, καθώς και η οδική ασφάλεια γενικά.  Παράλληλα, με το νομοσχέδιο συμπληρώνονται οι διατάξεις του Κανονισμού 3820/ΕΟΚ και της Συμφωνίας ΑΕΤR.

          Στα πλαίσια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.  Εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρέστη στη συνεδρία της επιτροπής. 

          Κατά την εν λόγω συνεδρία οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέλυσαν τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και επισήμαναν τις βελτιώσεις που επέρχονται με αυτό, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν:

·               τη νυκτερινή εργασία,

·               το χρόνο ανάπαυσης και

·               τον έλεγχο της εφαρμογής του νόμου από τους επιθεωρητές.

          Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν τις επιτροπές ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο εξετάστηκε, σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, σε πρώτο στάδιο από τριμερή τεχνική επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και στη συνέχεια από την ολομέλεια του σώματος.  Στο στάδιο αυτό διατυπώθηκαν επιφυλάξεις από ορισμένα μέλη του σώματος αναφορικά με το άρθρο που αφορά τις παρεκκλίσεις, αλλά, κατόπιν αναδιατύπωσης του σχετικού άρθρου από τη Νομική Υπηρεσία, επήλθε ομοφωνία.

          Στη συνέχεια, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2005.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

          Στα πλαίσια της συνεδρίας της επιτροπής ζητήθηκαν από τους αρμοδίους πληροφορίες κατά πόσο διενεργείται αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής της όλης νομοθεσίας.  Η επιτροπή, με βάση την ενημέρωση που της δόθηκε, έχει διαπιστώσει ότι το αρμόδιο υπουργείο δε διαθέτει αριθμητικά το απαιτούμενο προσωπικό για τον ενδεδειγμένο έλεγχο.

          Υπό το φως των πιο πάνω, οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.  Παράλληλα, σημειώνεται η διαπίστωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την ανάγκη άσκησης του ενδεδειγμένου ελέγχου για την εφαρμογή τόσο της συγκεκριμένης υπό συζήτηση νομοθεσίας όσο και του συνόλου της νομοθεσίας για την κοινωνική πολιτική και απασχόληση που υιοθετήθηκε στα πλαίσια της εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

19 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων