Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Ανδρέας Αγγελίδης

Καίτη Κληρίδου

Ζαχαρίας Κουλίας

Αριστοφάνης Γεωργίου

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη δήλωση και τον έλεγχο της περιουσίας ορισμένων αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας, γνωστής ως “πόθεν έσχες”, έτσι ώστε καθόσον αφορά τους εκλελεγμένους προέδρους και τα εκλελεγμένα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων να ανασταλεί η εφαρμογή της μέχρι την ημερομηνία ανάδειξης νέων κοινοτικών συμβουλίων κατά τις αμέσως επόμενες κοινοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, η ανάγκη για την προτεινόμενη ρύθμιση προέκυψε μετά τη διαπίστωση των πρακτικών δυσκολιών εφαρμογής της υπό τροποποίηση νομοθεσίας σε σχέση με τους εν λόγω αξιωματούχους και την ανάγκη να παρασχεθεί χρόνος για την αντιμετώπισή τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου σε νόμο.

14 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων