Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Στροβόλου (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Ζαχαρίας Κουλίας

Ιωνάς Νικολάου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Μαρία Κυριακού

Σταύρος Ευαγόρου

 

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Απριλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας που ο δήμος Στροβόλου συνήψε με τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Στροβόλου για παροχή δανείου ύψους £5.985.855,89 με κυβερνητική εγγύηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, η σύναψη του εν λόγω δανείου έγινε για την ενοποίηση υφιστάμενων δανείων του δήμου Στροβόλου με στόχο την εξυγίανση των οικονομικών του. Συναφώς, ο δήμος Στροβόλου συνήψε τρία ξεχωριστά ενοποιημένα δάνεια για τα υφιστάμενα δάνειά του που αφορούν:

1. τη συνεισφορά της κυβέρνησης για πολεοδομικά/αναπτυξιακά έργα.

2. τη συνεισφορά του δήμου για πολεοδομικά/αναπτυξιακά έργα.

3. την υποχρέωση του δήμου για έργα που εκτελούνται με εξ ολοκλήρου δική του συνεισφορά.

Για υλοποίηση των πιο πάνω η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Στροβόλου ενέκρινε αίτημα του εν λόγω δήμου για παραχώρηση δανείου ύψους £5.985.855,89, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για ενοποίηση υφιστάμενων δανείων που αφορούν τη συνεισφορά της κυβέρνησης για έργα που εκτελούνται ή έχουν εκτελεστεί από το δήμο Στροβόλου.

Τα δάνεια που ενοποιούνται έφεραν επιτόκιο μεταξύ 8% και 8,5%. Το συνολικό ποσό της δόσης που αναλογεί στην κυβέρνηση χωρίς την ενοποίηση ανέρχεται στο £1.121.922, ενώ με την ενοποίηση μειώνεται στις £694.534,26.

Οι όροι του δανείου είναι οι ακόλουθοι:

1. Επιτόκιο με περιθώριο 0,90% πέραν του βασικού επιτοκίου.

2. Εξόφληση σε δώδεκα χρόνια με ετήσιες δόσεις, αρχίζοντας από την 30ή Δεκεμβρίου 2004.

3. Εξασφάλιση με κυβερνητική εγγύηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του για την κατά νόμο κύρωση της εγγύησης χρηματοδοτήσεως του δήμου Στροβόλου.

 

12 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων