Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες για το Έτος 2005 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Ζαχαρίας Κουλίας

Γιάννος Λαμάρης

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ιωνάς Νικολάου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του ειδικού ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΑΑ) για το 2005 σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Απριλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο διευθυντής του ταμείου του ΚΕΑΑ και εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο προϋπολογισμός του ΚΕΑΑ για το 2005 προβλέπει δαπάνες ύψους £277.596 και έσοδα ύψους £229.110.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η διαφορά των £48.486 μεταξύ εσόδων και δαπανών είναι σκόπιμη και στοχεύει στην αξιοποίηση μέρους του αποθεματικού του ταμείου για προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης των αναπήρων έξω από το ΚΕΑΑ. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004 το ειδικό ταμείο του ΚΕΑΑ παρουσίαζε πλεόνασμα ύψους £514.724.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο οποίος να σημειωθεί ότι έχει και πάλι κατατεθεί καθυστερημένα στη Βουλή για πολλοστή φορά, τα μέλη της επιτροπής προέβησαν σε κριτική όχι μόνο για την εν λόγω καθυστέρηση, αλλά και για τους ρυθμούς υλοποίησης των προγραμμάτων του κέντρου, όπως και για τη χρησιμότητα κάποιων σχεδίων. Όπως και σε προηγούμενες συνεδρίες, με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή ετήσιων προϋπολογισμών του κέντρου, επισημάνθηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού των σχεδίων για την ενθάρρυνση της εισόδου ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Η επιμόρφωση και εξειδίκευση τέτοιων ατόμων θα τα καταστήσει ικανά να ανταποκρίνονται σε επαγγέλματα που προϋποθέτουν επίπεδα ικανότητας και κατάρτισης.

Ταυτόχρονα, με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή δηλώνει ότι αναμένει ότι από τούδε και στο εξής δε θα παρατηρηθεί καθυστέρηση στην κατάθεση του ετήσιου προϋπολογισμού του κέντρου στη Βουλή. Καλούνται επίσης οι αρμόδιοι να προχωρήσουν το ταχύτερο στην εφαρμογή σύγχρονων σχεδίων, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους με τον προϋπολογισμό του κέντρου για το 2006.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες για το 2005.

12 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων