Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Τέλη) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Σωτήρης Σαμψών
Ντίνος Χατζηνικόλα Σοφοκλής Φυττής
Κώστας Κωνσταντίνου Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Μαρτίου 2005. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων. Αν και κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και εκπρόσωποι του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η κατάργηση και αντικατάσταση των περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Τέλη) Κανονισμών του 2001 (Κ.Δ.Π. 324/2001), έτσι ώστε στα επιβαλλόμενα τέλη να μην καταβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η προτεινόμενη ρύθμιση συνάδει με τη νομοθεσία περί ΦΠΑ, σύμφωνα με την οποία οι κρατικές αρχές, οι αρχές τοπικής διοίκησης και οι άλλοι οργανισμοί δημόσιου δικαίου δε θεωρούνται υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα για τις πράξεις ή συναλλαγές που ενεργούν κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, έστω και αν εισπράττουν τέλη, συνεισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις σε σχέση με αυτές τις πράξεις ή συναλλαγές. Η πιο πάνω ρύθμιση είναι επίσης σύμφωνη με σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι οι προσκεκλημένοι υιοθέτησαν τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εισηγείται ομόφωνα στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Τέλη) Κανονισμοί τους 2005».

5 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων