Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά (Τέλη Απόρριψης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 31η Μαρτίου 2005. Στην εν λόγω συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιόν της ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο οποίος επεξήγησε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή, είναι η αναστολή μέχρι την 30ή Απριλίου του τρέχοντος χρόνου της ισχύος των κανονισμών που διέπουν την καταβολή των τελών απόρριψης οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στο Σταθμό Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά.

Όπως είναι γνωστό, οι υπό αναστολή κανονισμοί εγκρίθηκαν από τη Βουλή στις 3 Μαρτίου 2005 και τέθηκαν σε ισχύ στις 18 Μαρτίου 2005, ημερομηνία κατά την οποία αυτοί δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αναλύοντας ο Υπουργός στην επιτροπή τους λόγους της προτεινόμενης αναστολής της ισχύος των εν λόγω κανονισμών, ανέφερε πως η κυβέρνηση, ύστερα από τις σοβαρές αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν εκ μέρους επηρεαζόμενων πολιτών (Σύνδεσμος Βοθροκαθαριστών, ΚΕΒΕ και άλλες βιομηχανίες) σε ό,τι αφορά τόσο το ύψος των επιβαλλόμενων σχετικών τελών όσο και τη διαδικασία καταβολής τους και το χρόνο που αυτά τίθενται σε εφαρμογή και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί από τους ιδιοκτήτες των βυτιοφόρων είναι δύσκολο να αναθεωρηθούν, έκρινε σκόπιμο να επανεξετάσει το όλο θέμα με τους ενδιαφερομένους με στόχο την εξεύρεση συναινετικής λύσης. Ως εκ τούτου, δήλωσε ο Υπουργός, προτείνεται η αναστολή της ισχύος των σχετικών κανονισμών, ώστε να παρασχεθεί στην κυβέρνηση ο αναγκαίος χρόνος για επανεξέταση του ζητήματος και ετοιμασία νέων αναθεωρημένων κανονισμών.

Υιοθετώντας η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, αποφάσισε, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού, να τροποποιήσει τις διατάξεις τους, ώστε ως ημερομηνία αναστολής της ισχύος των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών να καθοριστεί η 31η Μαΐου αντί η 30ή Απριλίου, για να παρασχεθεί στην κυβέρνηση ικανοποιητικός χρόνος να διαβουλευθεί με τους ενδιαφερομένους και να υποβάλει στη συνέχεια στη Βουλή για έγκριση νέους τροποποιημένους κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε ανάλογα τους προτεινόμενους κανονισμούς και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

5 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων