Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004» και για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Τάσου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2005, και την πιο πάνω πρόταση νόμου σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Φεβρουαρίου και 29 Μαρτίου 2005. Στο στάδιο της μελέτης τόσο του νομοσχεδίου όσο και της πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ και ΠΟΒΕΚ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος και στα μέλη της αστυνομίας, χωρίς να είναι απαραίτητο να κατέχουν την προβλεπόμενη από το νόμο επαγγελματική άδεια οδηγού, εφόσον το συγκεκριμένο όχημα ανήκει στην αστυνομία ή κατέχεται από αυτή. Όπως είναι γνωστό, η ίδια ρύθμιση εμπεριέχεται στη βασική νομοθεσία και για τα μέλη του Κυπριακού Στρατού, της Εθνικής Φρουράς και της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Νίκο Πιττοκοπίτη και Ζαχαρία Κουλία εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι η τροποποίηση της ίδιας υπό αναφορά νομοθεσίας, έτσι ώστε οδηγοί οι οποίοι κατείχαν επαγγελματική άδεια οδήγησης πριν την έναρξη της ισχύος του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001 και η άδεια αυτή έπαυσε να ισχύει λόγω μη ανανέωσής της να δύνανται να αποκτήσουν τέτοια άδεια οδηγού, χωρίς να είναι απαραίτητο να κατέχουν κάποια από τα προσόντα που καθορίστηκαν με τον πιο πάνω νόμο του 2001 και αφορούν ειδικότερα την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού, καθώς και την κατοχή απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλης τριετούς σχολής μέσης εκπαίδευσης αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Επιπρόσθετα, η υπό αναφορά πρόταση νόμου καθορίζει ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα καλύπτουν και κατόχους άδειας που εκδόθηκε από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι οι εκπρόσωποι που παρευρέθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής συμφώνησαν με τις προτεινόμενες νομοθεσίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και της πρότασης νόμου και διαμορφώνοντας τις διατάξεις τους σε ενιαίο κείμενο υπό τον τίτλο «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005», ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

6 Aπριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων