Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Πρόδρομος Προδρόμου
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαρτίου και 4 Απριλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο συμβούλιο του ΧΑΚ να παρατείνει την προθεσμία που δόθηκε στους υπαλλήλους που απασχολούνται στα μέλη του Χρηματιστηρίου, ασκώντας καθήκοντα υπευθύνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, χωρίς να έχουν υποβάλει και διεκπεραιώσει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης, για ακόμη έξι μήνες.

Όπως είναι γνωστό, η χρηματιστηριακή νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε χρηματιστής οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον ένα πρόσωπο το οποίο να επιμελείται την εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίζει ο χρηματιστής. Η ίδια νομοθεσία προβλέπει επίσης ότι όσοι υπάλληλοι εργάζονταν σε χρηματιστές και ασκούσαν τέτοια καθήκοντα πριν από τις 30 Δεκεμβρίου 2004, θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να οριστεί η διαδικασία πιστοποίησής τους από το ΧΑΚ.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η διαδικασία πιστοποίησης μόλις πρόσφατα έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και η μεταβατική περίοδος που δόθηκε αρχικά στους υπεύθυνους εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2005. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η παράταση της μεταβατικής αυτής περιόδου, ώστε να διεκπεραιωθεί η διαδικασία πιστοποίησης από τους επηρεαζομένους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005».

.

5 Απριλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων