Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Ανδρούλα Βασιλείου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Δημήτρης Συλλούρης
Χρίστος Μαυροκορδάτος  
Καίτη Κληρίδου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιαννάκης Ομήρου Πρόδρομος Προδρόμου
Χρίστος Κληρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2005. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Τα προτεινόμενα νομοθετήματα κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός και των τεσσάρων προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών κανονισμών για τους σπόρους με στόχο την πλήρη εναρμόνισή τους με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι κανονισμοί αυτοί εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 της νομοθεσίας για τους σπόρους.

Σκοπός ειδικότερα των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών είναι η πλήρης εναρμόνιση των περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) Κανονισμών με το κοινοτικό κεκτημένο, όσον αφορά τον περιορισμό της εμπορίας ορισμένων ειδών σπόρων ελαιούχων και κλωστικών φυτών σε βασικούς και πιστοποιημένους σπόρους, τη συμπερίληψη “συνδυασμού ποικιλιών”, υβριδίων ηλιάνθου και φυτών πέραν του ηλιάνθου και επίσης την καθιέρωση των αναγκαίων ρυθμίσεων για τη διενέργεια των συγκριτικών κοινοτικών δοκιμών.

Σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών είναι η πλήρης εναρμόνιση των περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμών με το κοινοτικό κεκτημένο, όσον αφορά τον περιορισμό της εμπορίας ορισμένων ειδών σπόρων κτηνοτροφικών φυτών σε βασικούς και πιστοποιημένους σπόρους, τη διάθεση “χύμα” σπόρων κτηνοτροφικών φυτών στον τελικό καταναλωτή, τη συμπερίληψη ορισμένων ειδών υβριδίων και την καθιέρωση των αναγκαίων ρυθμίσεων για τη διενέργεια των συγκριτικών κοινοτικών δοκιμών.

Σκοπός των τρίτων προτεινόμενων κανονισμών είναι η πλήρης εναρμόνιση των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών με το κοινοτικό κεκτημένο, όσον αφορά τη διάθεση “χύμα” σπόρων σιτηρών στον τελικό καταναλωτή και την καθιέρωση των αναγκαίων ρυθμίσεων για τη διενέργεια των συγκριτικών κοινοτικών δοκιμών.

Σκοπός των τέταρτων προτεινόμενων κανονισμών είναι η πλήρης εναρμόνιση των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών με το κοινοτικό κεκτημένο, όσον αφορά την καθιέρωση των αναγκαίων ρυθμίσεων για τη διενέργεια των συγκριτικών κοινοτικών δοκιμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και των τεσσάρων υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005.

(23.03.017.2005)

2. Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005. (23.03.018.2005)

3. Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005. (23.03.019.2005)

4. Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005. (23.03.020.2005)

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων