Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί της Προστασίας Ανήλικων Τέκνων Καταδικασθεισών ή Ύποπτων Μητέρων Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Σοφοκλής Φυττής, πρόεδρος Ελένη Θεοχάρους
Νεόφυτος Κωνσταντίνου Χρίστος Κληρίδης
Ελένη Μαύρου  

Όπως είναι γνωστό, για την πιο πάνω πρόταση νόμου κυκλοφόρησε στην ολομέλεια έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενώπιον της οποίας αυτή παραπέμφθηκε για εξέταση. Στη συνεδρίαση της Βουλής ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2005 αποφασίστηκε, ύστερα από σχετική εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, η συζήτηση της εν λόγω πρότασης νόμου να αναβληθεί, ώστε να επανεξεταστεί στην παρουσία και μελών της εν λόγω επιτροπής.

Ενεργώντας η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με βάση την απόφαση της ολομέλειας επανεξέτασε την πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2005, στην οποία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών κ. Ιωνάς Νικολάου και Αριστοφάνης Γεωργίου, αντίστοιχα. Στην ίδια συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, καθώς επίσης εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας των Κεντρικών Φυλακών και του Συλλόγου Συμπαράστασης Φυλακισμένων “Απόστολος Ονήσιμος”. Παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, η ψυχολόγος των Κεντρικών Φυλακών και εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Η επιτροπή, υπό το φως των εισηγήσεων που τέθηκαν από βουλευτές και λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία των δικαστηρίων σε σχέση με το ζήτημα που πραγματεύεται η υπό συζήτηση πρόταση νόμου, αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενό της, έτσι ώστε:

1. να επαναδιατυπωθεί η ερμηνεία του όρου “ποινή στερητική της ελευθερίας”, ώστε να διασαφηνίζεται καλύτερα ότι για τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου τέτοια ποινή δεν περιλαμβάνει ποινή φυλάκισης με αναστολή εκτέλεσης ή ενεργοποίηση ποινής φυλάκισης με αναστολή,

2. να επαναδιατυπωθούν οι διατάξεις της που αναφέρονται στην απαγόρευση της κράτησης μητέρας, έτσι ώστε τέτοια κράτηση να επιτρέπεται σε περίπτωση που η μητέρα είναι ύποπτη για τη διάπραξη πλημμελήματος ή κακουργήματος το οποίο το δικαστήριο θεωρεί σοβαρό, λαμβανομένης υπόψη της φύσης του αδικήματος σε συνδυασμό με τις περιστάσεις της υπόθεσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε ανάλογα την πρόταση νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών κ. Ιωνάς Νικολάου, χωρίς να διαφωνεί με την πρόταση νόμου, όπως αυτή τελικά διαμορφώθηκε, επιφυλάχθηκε να καταθέσει στην ολομέλεια συμπληρωματική τροπολογία σε ό,τι αφορά την εξαίρεση από τις διατάξεις της πρότασης νόμου όχι μόνο των αδικημάτων που διαπράττονται κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει την πρόληψη και προστασία θυμάτων από βία στην οικογένεια, αλλά και των αδικημάτων που διαπράττονται με βάση τη νομοθεσία περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών.

 

29 Μαρτίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων