Αρχείο

    

Κοινή έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004» και «Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Ελένη Μαύρου, πρόεδρος
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γιώργος Χατζηγεωργίου
Ντίνος Χατζηνικόλας Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Κώστας Κωνσταντίνου Νίκος Τορναρίτης
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Σωτήρης Σαμψών Ανδρούλα Βασιλείου
Σοφοκλής Φυττής Γιώργος Περδίκης
Νεόφυτος Κωνσταντίνου  
Γιώργος Βαρνάβα  

Τα υπό αναφορά νομοσχέδια παραπέμφθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής και στις δύο πιο πάνω αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες τα μελέτησαν σε ξεχωριστές συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν της μεν Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων στις 3, 10 και 17 Μαρτίου 2005, της δε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 8 Οκτωβρίου 2004 και στις 11 και 18 Μαρτίου 2005.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων των εν λόγω επιτροπών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν τους εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και του Τμήματος Δασών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτικής και Παναγροτικού Συνδέσμου.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να ρυθμίζει με κανονισμούς τους όρους, τους περιορισμούς και τα κριτήρια κάτω από τα οποία παρέχεται η δυνάμει των άρθρων 7 και 8 του νόμου αυτού εξουσία παραχώρησης, διάθεσης, ανταλλαγής ή μίσθωσης γαιών, δέντρων ή άλλων ακινήτων σε κρατικό δάσος ή έκδοσης αδειών χρήσης αναφορικά με κρατικό δάσος.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του ίδιου πιο πάνω νόμου, έτσι ώστε:

1. να ποινικοποιηθεί η προνοούμενη στο εδάφιο (1) του άρθρου 12 του νόμου διενέργεια ορισμένων πράξεων χωρίς την άδεια του διευθυντή του Τμήματος Δασών ή κατά παράβαση των όρων αυτής,

2. να αναγραφούν και στα λατινικά οι ονομασίες των δέντρων του δεύτερου πίνακα του νόμου των οποίων απαγορεύεται η εκκοπή, η εκρίζωση, η μετατροπή σε ξυλεία και η μεταφορά χωρίς άδεια του διευθυντή του Τμήματος Δασών,

3. να αναδιατυπωθεί η παράγραφος (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του νόμου, ώστε η ρύθμιση με κανονισμούς της κατάταξης σε κατηγορίες των κύριων κρατικών δασών ή οποιουδήποτε μέρους τους και των σκοπών για τους οποίους αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται, καθώς και του τρόπου προστασίας και διαχείρισής τους να γίνεται με την έκδοση οδηγιών του διευθυντή του Τμήματος Δασών μετά από έγκριση του αρμόδιου υπουργού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ύστερα από σχετική εισήγηση του μέλους της κ. Σοφοκλή Φυττή, αποφάσισε τη συμπερίληψη στο δεύτερο πίνακα του νόμου ως προστατευόμενου δέντρου της ελιάς ηλικίας άνω των εκατόν χρόνων. Η θέση αυτή υιοθετήθηκε και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Όλοι οι προσκεκλημένοι που παρευρέθηκαν ενώπιον και των δύο επιτροπών υιοθέτησαν όλες τις προτεινόμενες με τα δύο νομοσχέδια τροπολογίες, συμπεριλαμβανομένης και της υπό αναφορά τροπολογίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αφού ενοποίησαν τις διατάξεις των δύο νομοσχεδίων σε ενιαίο κείμενο με ενσωμάτωση σε αυτό και της πιο πάνω υιοθετηθείσας τροπολογίας στο δεύτερο πίνακα, ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο υπό τον τίτλο «Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005».

 

 

29 Μαρτίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων