Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Ανδρούλα Βασιλείου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Δημήτρης Συλλούρης
Χρίστος Μαυροκορδάτος  
Καίτη Κληρίδου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιαννάκης Ομήρου Πρόδρομος Προδρόμου
Χρίστος Κληρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2005. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων) νομοθεσίας για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2001/51/ΕΚ για τη συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 26 της Σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Προστίθενται νέες υποχρεώσεις των μεταφορέων, οι οποίες αφορούν την επαναπροώθηση υπηκόων τρίτων χωρών, σε περίπτωση άρνησης παραχώρησης άδειας εισόδου ή διέλευσης από την Κυπριακή Δημοκρατία λόγω μη κατοχής των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων ή της τυχόν απαιτούμενης θεώρησης. Περαιτέρω, στις περιπτώσεις που οι μεταφορείς αδυνατούν να εκτελέσουν την επιστροφή του υπηκόου τρίτης χώρας στον οποίο απαγορεύεται η είσοδος ή η διέλευση από την Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλουν να εξεύρουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση άλλο μέσο για την περαιτέρω μεταφορά του και να αναλάβουν τις σχετικές δαπάνες ή, σε περίπτωση που η άμεση περαιτέρω μεταφορά του δεν είναι δυνατή, να αναλάβουν τα έξοδα διαμονής του στη Δημοκρατία και επιστροφής του σε τρίτη χώρα.

2. Αυξάνεται το διοικητικό πρόστιμο το οποίο δικαιούται να επιβάλλει ο διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης σε μεταφορείς για παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας.

3. Αλλάζει ο τρόπος είσπραξης στις περιπτώσεις μη καταβολής του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου, το οποίο θα εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

4. Παρέχεται δυνατότητα στο διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να αιτείται από αρμόδιο δικαστήριο την έκδοση διατάγματος ακινητοποίησης ή κατάσχεσης του μέσου μεταφοράς για όσο χρόνο ο μεταφορέας αρνείται να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά προτεινόμενου νόμου από την επιτροπή, τα μέλη της ήγειραν αριθμό ερωτημάτων σε σχέση με τις διατάξεις του νομοσχεδίου και ζήτησαν διάφορες διευκρινίσεις που αφορούν επιμέρους σημεία του και ειδικότερα για τις προτεινόμενες κυρώσεις που αφορούν παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της επιτροπής οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας ενημέρωσαν τα μέλη ότι οι ενδιαφερόμενοι και οι επηρεαζόμενες ομάδες ενημερώθηκαν από τους αρμοδίους για τις διατάξεις της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

30 Μαρτίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων