Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας Νόμου του 2002 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Ιωνάς Νικολάου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και την 21η Μαρτίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών και ο διευθυντής του Ταμείου Θήρας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας για το έτος 2003, ώστε να καλυφθεί η διενέργεια δαπάνης που αφορούσε την καταβολή μισθών, δέκατου τρίτου μισθού, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιδόματος νυκτερινού καθήκοντος για το ίδιο έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της διαχειριστικής επιτροπής του Ταμείου Θήρας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2000, συμφωνήθηκαν, στις 18 Ιουλίου 2003, με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης προσωπικού του Ταμείου Θήρας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2001 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η παραχώρηση στο προσωπικό του Ταμείου Θήρας μισθολογικών αυξήσεων κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους και

2. η καταβολή επιδόματος απογευματινής εργασίας ύψους 16,5% επί των δεδουλευμένων ωρών από την 1η Ιανουαρίου 2003, όπως ισχύει και για τη δημόσια υπηρεσία σε τμήματα όπου το προσωπικό απασχολείται με το σύστημα βάρδιας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Ταμείο Θήρας, για κάλυψη των πιο πάνω συμβατικών υποχρεώσεων, πραγματοποίησε υπέρβαση ύψους £85.857, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η εκ των υστέρων εξασφάλιση νομοθετικής κάλυψης και σ’ αυτό αποβλέπει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας του 2003 Νόμου του 2002 Νόμος του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

22 Μαρτίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων