Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Ανδρέας Παπαπολυβίου Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χρίστος Κληρίδης
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου
Ανδρέας Αγγελίδης Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τη βουλευτή κ. Ανδρούλα Βασιλείου, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Ιανουαρίου και στις 3 Μαρτίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται η τροποποίηση του ποινικού κώδικα σε ό,τι αφορά τις ποινές που προβλέπονται για τα αδικήματα της παράνομης κατοχής, καλλιέργειας, νομής ή χρήσης ακίνητης περιουσίας.

Σύμφωνα με την εισηγήτρια της πρότασης νόμου, με αυτή σκοπείται η τροποποίηση του άρθρου 281 του ποινικού κώδικα, έτσι ώστε να αυξηθούν οι ποινές που προβλέπονται σ’ αυτόν για τα εν λόγω αδικήματα. Ειδικότερα, προτείνεται η αύξηση της προβλεπόμενης ποινής φυλάκισης από έξι μήνες σε δύο χρόνια και η αύξηση της χρηματικής ποινής από £450 σε £5.000.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας τάχθηκαν υπέρ της σκοπούμενης τροποποίησης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

15 Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων