Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Ντίνος Μιχαηλίδης
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Ελένη Μαύρου  
Ανδρέας Παπαπολυβίου Μη μέλη της επιτροπής:
Νεόφυτος Κωνσταντίνου Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου και στις 7 Μαρτίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμου, έτσι ώστε ο διορισμός του γενικού διευθυντή του εν λόγω οργανισμού να γίνεται με ιδιωτική σύμβαση πενταετούς διάρκειας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης που παρευρέθηκαν στην επιτροπή, το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή για την υλοποίηση της υπ’ αριθμόν 59.231 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2004, σύμφωνα με την οποία, με την αφυπηρέτηση των υπηρετούντων γενικών διευθυντών των ημικρατικών οργανισμών/οργανισμών δημόσιου δικαίου, ο διορισμός των νέων γενικών διευθυντών να γίνεται με συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν στην επιτροπή την ανάγκη για άμεση προώθηση της ψήφισης του νομοσχεδίου, έτσι ώστε η θέση του γενικού διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, που παραμένει κενή, να μπορέσει να πληρωθεί με βάση τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας (ΕΥΡΩΔΗ) Ρίκκος Ερωτοκρίτου τάχθηκε εναντίον της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

 

 

15 Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων