Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2005 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Σωτηρούλα Χαραλάμπους
Ζαχαρίας Κουλίας Γιάννος Λαμάρης
Σταύρος Ευαγόρου Ντίνος Χατζηνικόλα
Μαρία Κυριακού Μαρία Κυριακού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) για το 2005 σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 15 Μαρτίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς επίσης και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ.

Ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το 2005 προβλέπει δαπάνες ύψους £21.890.000 και έσοδα του ίδιου ύψους. Τα έσοδα του ΡΙΚ προέρχονται κυρίως από κυβερνητική χορηγία ύψους £16.500.000, από δανεισμό £2.000.000, από εμπορικές διαφημίσεις £2.160.000, από προσφερόμενες υπηρεσίες £480.000, καθώς επίσης και από έσοδα τηλετόμπολας £700.000. Στο σκέλος των δαπανών ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ προβλέπει, μεταξύ άλλων, κυρίως δαπάνες για παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών £18.757.000, αποπληρωμές δανείων £1.350.000 και κεφαλαιουχικές δαπάνες £1.773.000.

Αναφορικά με το ύψος της κρατικής χορηγίας και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, το ύψος της χορηγίας αυτής που καταρχάς ζητήθηκε από το ΡΙΚ για το 2005 ανερχόταν στα £18.500.000. Μέσα στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης και μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, ζητήθηκε από το ΡΙΚ όπως γίνουν περικοπές στον προϋπολογισμό του, ώστε η κρατική χορηγία να μην υπερβαίνει τα £16.500.000. Συναφώς, αναφέρεται ότι το ΡΙΚ προέβη στην ετοιμασία του προϋπολογισμού για το 2005 με βάση το ύψος της χορηγίας που συμπεριλήφθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή ύψους £16.500.000, καθώς επίσης και £2.00.000 επιπλέον, για τα οποία υπάρχει δέσμευση από το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα παραχωρηθούν στο ΡΙΚ με συμπληρωματικό προϋπολογισμό τον Ιούλιο του 2005. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι η ζητούμενη κρατική χορηγία του 2005 θα διατεθεί κυρίως για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών ποσού ύψους £13.000.000 περίπου, για την αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ποσού ύψους £1.700.000 περίπου και για την αποπληρωμή δανείων ποσού ύψους £1.350.000. Τέλος, σημειώνεται ότι στον εν λόγω προϋπολογισμό έχει περιληφθεί μια νέα θέση Λειτουργού Ασφάλειας (Κλ. Α8-Α10 και Α11).

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί λεπτομερώς για διάφορα ζητήματα που αφορούν το ίδρυμα. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ υπογράμμισε ότι βασικός στόχος του ιδρύματος παραμένει η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και προγραμμάτων, καθώς επίσης και η παράλληλη συγκράτηση και μείωση των εξόδων. Προς την κατεύθυνση αυτή δίδεται μεγάλη σημασία στις υποδείξεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις της Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, της Επιτρόπου Διοικήσεως και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του ιδρύματος δήλωσε τα ακόλουθα:

1. Το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του ΡΙΚ προς τον πολίτη, έχει εντάξει στο προγραμματισμό του για το 2005 νέα προγράμματα κυπριακής παραγωγής και ντοκιμαντέρ με θέματα για τον πολιτισμό, τη νεολαία, την υγεία, το περιβάλλον, το αρχείο κ.ά. Επιπρόσθετα, το ΡΙΚ, μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής προσφοράς του, καλύπτει εκτεταμένα τα ακόλουθα γεγονότα:

· Πολιτικές συζητήσεις.

· Επισκέψεις πολιτειακών αξιωματούχων και πολιτικών προσώπων στο εξωτερικό.

· Επικαιρικά προγράμματα.

· Κοινωφελείς και κοινωνικές εκδηλώσεις ως χορηγός επικοινωνίας κ.ά.

2. Μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης των προγραμμάτων του, το ΡΙΚ έχει επίσης εντάξει στα προγράμματα αυτά ωριαία ζώνη σε καθημερινή βάση, η οποία απευθύνεται στους Τουρκοκυπρίους και περιλαμβάνει δελτίο ειδήσεων, ψυχαγωγική σειρά κ.ά. Έχει επίσης δημιουργηθεί πολιτιστικό γραφείο και καθημερινή ημίωρη πολιτιστική εκπομπή. Περαιτέρω, το ΡΙΚ συνεχίζει την προσφορά του προς τους αποδήμους με την προβολή συγκεκριμένων προγραμμάτων που απευθύνονται προς τους ιδίους.

3. Στα έξοδα προγραμμάτων συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώματα για ενοίκιο ξένου προγράμματος, δικαιώματα για αθλητικά γεγονότα, καθώς και έξοδα για παραγωγές προγραμμάτων και ντοκιμαντέρ. Περιλαμβάνεται επίσης αυξημένο κονδύλι για την αναβάθμιση των τουρκικών και δορυφορικών προγραμμάτων. Στο κονδύλι των προγραμμάτων χρεώνεται επίσης και το ενοίκιο για τη συνεργασία με τον ΑΛΦΑ Ελλάδας. Η όλη συνεργασία με τον τηλεοπτικό αυτό σταθμό θα επανεξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες επιδιωκόμενες συνεργασίες με την ΕΤ, αλλά και άλλα ελλαδικά τηλεοπτικά κανάλια.

4. Οι οφειλές του ΡΙΚ στα Ταμεία Συντάξεων για σκοπούς προϋπηρεσίας μεγαλώνουν συνεχώς λόγω της συνεχιζόμενης αυξανόμενης ταμειακής ανεπάρκειας που παρουσιάζεται στο ίδρυμα. Σημειώνεται ότι την 21η Δεκεμβρίου 2003 οι οφειλές αυτές ανέρχονταν στα £7,5 εκατομ., ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2004 οι οφειλές αυτές αυξήθηκαν στα £18 εκατομ. περίπου.

5. Έχουν ζητηθεί προσφορές από διάφορους τραπεζικούς οργανισμούς για συνολικό δάνειο ύψους £6,5 εκατομ. περίπου, με το οποίο θα εξοφληθούν όλα τα παλιά δάνεια, μερικά από τα οποία χρονολογούνται από τη δεκαετία του ’80, και μέρος των παρατραβηγμάτων του ΡΙΚ από εμπορικές τράπεζες, τα οποία έγιναν στο παρελθόν. Οι όροι του νέου δανεισμού είναι πολύ πιο ευνοϊκοί από τους προηγούμενους.

6. Αναφορικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, παρουσιάζεται μείωση κατά £1,2 εκατομ. περίπου. Η κύρια μείωση εστιάζεται στον τεχνικό εξοπλισμό, το κονδύλι του οποίου υπολογίζεται να μην ξεπεράσει το £1,1 εκατομ. και κατά το έτος 2005 θα γίνουν μόνο οι άκρως απαραίτητες αγορές τεχνικού εξοπλισμού. Λόγω του μειωμένου προϋπολογισμού η υλοποίηση του μακροπρόθεσμου πλάνου ψηφιοποίησης αναγκαστικά θα καθυστερήσει.

Στις κεφαλαιουχικές δαπάνες έχει επίσης γίνει αυξημένη πρόβλεψη για το νέο κτίριο που θα στεγάσει όλο το αρχείο του ΡΙΚ. Έχουν ήδη υποβληθεί τα πολεοδομικά σχέδια και αναμένεται η σχετική έγκριση. Επιπρόσθετα, έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργήσει ο απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός για συντήρηση συγκεκριμένου αρχειακού υλικού.

7. Το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται πολύ σύντομα να αποφασίσει τη δραστηριοποίηση πλήρους εξαρτημένης θυγατρικής εταιρείας του ΡΙΚ, με πρώτιστο στόχο τις εμπορικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Η εταιρεία αυτή θα λειτουργεί με τους νόμους, τα ωράρια και τις συνθήκες της αγοράς, με ευελιξία στη λήψη αποφάσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και υπό το φως όλων των στοιχείων και της ενημέρωσης που είχε από τους αρμοδίους, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2005.

 

15 Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων