Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάνω Πολεμιδιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ντίνος Χατζηνικόλα
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 15 Μαρτίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου ύψους £1.573.549 που συνήψε το κοινοτικό συμβούλιο Πάνω Πολεμιδιών με τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Πολεμιδιών και η παροχή εγγύησης από την Κυπριακή Δημοκρατία για αποπληρωμή του εν λόγω δανείου.

Σύμφωνα με τους όρους σύναψης του δανείου, αυτό θα φέρει τόκο 0,75% πέραν του βασικού επιτοκίου της τράπεζας, το οποίο σήμερα είναι 5,5%. Η περίοδος αποπληρωμής του έχει καθοριστεί σε δεκαπέντε ίσες ετήσιες δόσεις, αρχίζοντας από τις 5 Ιανουαρίου 2006. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη, έργο το οποίο εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό του 2005 κάτω από τις “Αναπτυξιακές Δαπάνες”.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας.

 

15 Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων