Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Χρήστος Πουργουρίδης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Γιαννάκης Ομήρου
Σοφοκλής Φυττής Χρίστος Κληρίδης
Χρίστος Μαυροκορδάτος Ανδρούλα Βασιλείου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Λευτέρης Χριστοφόρου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους προτεινόμενους κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 21η Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για τη ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 της βασικής νομοθεσίας για τα μηχανοκίνητα οχήματα και την τροχαία κίνηση, είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων κανονισμών για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/85/ΕΚ, η οποία αφορά τις συσκευές περιορισμού ταχύτητας ή συναφή συστήματα περιορισμού της ταχύτητας ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα. Η Οδηγία αυτή είναι τροποποιητική της Οδηγίας 92/6/ΕΟΚ σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην κοινότητα.

Ειδικότερα, οι κανονισμοί αυτοί στοχεύουν στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου αναφορικά με τις συσκευές περιορισμού ταχύτητας στα ελαφρότερα οχήματα που μεταφέρουν πέραν των 8 επιβατών εκτός του οδηγού και φορτίο 3 500 κιλών και άνω. Σημειώνεται ότι η εν λόγω Οδηγία έχει υιοθετηθεί στην εσωτερική μας νομοθεσία από το 2000, στα πλαίσια εναρμόνισης της νομοθεσίας μας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθούν, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής εξουσίας, ώστε να διασαφηνιστεί ο χρόνος στον οποίο υφίσταται ή αρχίζει η υποχρέωση για τοποθέτηση της συσκευής περιορισμού ταχύτητας στους διάφορους τύπους οχημάτων.

 

9 Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων