Αρχείο

    

Eκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2005 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το 2005 σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ και ο γενικός διευθυντής του, καθώς επίσης εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το 2005 προβλέπει δαπάνες ύψους £25.261.988 και έσοδα ύψους £25.261.988, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία ύψους £19.300.000. Τα έσοδα επίσης προέρχονται από ιδιόκτητους και άλλους αθλητικούς χώρους και από τραπεζικό δανεισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κυβέρνηση θα επιχορηγήσει τον ΚΟΑ κατά το έτος 2005 με ποσό ύψους £19.300.000, για να μπορέσει ο οργανισμός να επιτελέσει το αθλητικό του έργο. Επίσης, ο ΚΟΑ θα συνάψει δάνειο ύψους £1.500.000 και μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2005 θα εξεταστεί η ανάγκη σύναψης πρόσθετου δανείου ύψους £1.500.000. Για τα δάνεια αυτά θα ζητηθεί κυβερνητική εγγύηση. Αναφέρεται ακόμη ότι, με βάση τη συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25 Ιουλίου 2003, όλα τα έσοδα από τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ καταβάλλονται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, όπως επίσης τα έσοδα από τη φορολογία στα ιπποδρομιακά στοιχήματα στα “Polls” και στα “Fixed Odds”.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα βασικά χαρακτηριστικά του εν λόγω προϋπολογισμού είναι τα ακόλουθα:

1. Η περαιτέρω ενεργοποίηση και εμπλοκή όλων των κοινωνικών στρωμάτων στον αθλητισμό μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής περί κοινωνικής συνοχής. Συγκεκριμένα, καταβάλλεται προσπάθεια, μέσα από συγκεκριμένα οροθετημένη πολιτική, για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενασχόληση ανθρώπων ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου με τον αθλητισμό κάτω από ευνοϊκές συνθήκες μέσα σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον.

2. Η πρακτική εφαρμογή του αθλητισμού σε όλη του την έκταση. Συγκεκριμένα, μέσα από το φετινό σχεδιασμό καταβάλλεται προσπάθεια όλα τα αθλήματα και τα συναφή προς τον αθλητισμό σώματα, αθλητικοί οργανισμοί, ομοσπονδίες, σωματεία, δήμοι και κοινότητες, να έχουν καταρχήν εμπλοκή στον όλο προγραμματισμό και σχεδιασμό του αθλητισμού μας, μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων διαδικασιών αποδεκτών καταρχήν από το ευρύτερο κοινωνικό σύστημα, αλλά και από τον ΚΟΑ, ως έκφραση της κυβερνητικής πολιτικής του τόπου μας.

Προς επίτευξη των πιο πάνω, ο οργανισμός έχει καθορίσει διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου μέσα στα πλαίσια των παρατηρήσεων και εισηγήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Ενημερώνοντας την επιτροπή για τους στόχους του ΚΟΑ για το 2005, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ανέφερε ότι για πρώτη φορά για όλα τα έργα υποδομής έχει καταγραφεί το κόστος κάθε έργου και έχει δημιουργηθεί σύστημα εσωτερικού ελέγχου των δαπανών. Επιπρόσθετα, διεξάγεται οικονομικός έλεγχος των φορέων που λαμβάνουν χορηγία από τον ΚΟΑ σε μια προσπάθεια εμπέδωσης της διαφάνειας και αξιοποίησης των χορηγιών προς τους αθλητικούς φορείς.

Ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε επιπρόσθετα ότι συνεχίζεται η κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ισότιμης κατανομής των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλες τις επαρχίες. Μέσα στα πλαίσια αυτά θα αρχίσει η κατασκευή μεγάλου κολυμβητηρίου ολυμπιακών διαστάσεων στην ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση ειδικότερων στοιχείων σε σχέση με συγκεκριμένα θέματα δικαιοδοσίας του οργανισμού, τα οποία οι αρμόδιοι του ΚΟΑ δεσμεύτηκαν να καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το 2005, και υπό την αίρεση ότι τα στοιχεία που ζητήθηκαν θα κατατεθούν στο μεταξύ και θα ικανοποιήσουν τα μέλη της επιτροπής, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

8 Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων