Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως - Θέση Λειτουργού Πολεοδομίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Αριστοφάνης Γεωργίου Χρίστος Κληρίδης
Γιαννάκης Θωμά Ανδρούλα Βασιλείου
Ανδρέας Αγγελίδης Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10, 17 και 24 Φεβρουαρίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, καθώς και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι η ετοιμασία νέου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Πολεοδομίας (κλ. Α9-11-12) στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, η οποία προέκυψε από τη μετονομασία των προγενέστερων συνδυασμένων θέσεων Λειτουργού Πολεοδομίας 2ης Τάξης (κλ. Α9) και Λειτουργού Πολεοδομίας 1ης Τάξης (κλ. Α11-12), καθώς και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τις εν λόγω θέσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου τμήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η μετονομασία των εν λόγω θέσεων έγινε μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής του ενιαίου κρατικού μισθολογίου στη δημόσια υπηρεσία με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 2) του 2002 [Ν. 42(ΙΙ) του 2002]. Επίσης, όπως σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα υιοθετεί το προτεινόμενο με τους υπό αναφορά κανονισμούς σχέδιο υπηρεσίας, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

 

1η Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων