Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά (Τέλη Απόρριψης) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Σωτήρης Σαμψών
Ντίνος Χατζηνικόλα Σοφοκλής Φυττής
Κώστας Κωνσταντίνου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 17 Φεβρουαρίου του 2005. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του ΚΕΒΕ. Η ΠΟΒΕΚ, οι αυτοκινητιστικές οργανώσεις ΠΕΕΑ και ΣΕΑΚ και ο Σύνδεσμος Βοθροκαθαριστών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 4, 24 και 24Α της βασικής νομοθεσίας για τα κυβερνητικά υδατικά έργα, είναι ο καθορισμός των τελών απόρριψης οικιακών λυμάτων και των τελών απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στο Σταθμό Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά. Οι κανονισμοί αυτοί ρυθμίζουν τα τέλη τα οποία θα πρέπει να υιοθετηθούν κατά κατηγορία αποβλήτων, προκειμένου η κυβέρνηση να συμμορφωθεί και με απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, απόφαση που έκρινε ότι η μη επιβολή τελών για την προσφορά των υπηρεσιών αυτών αποτελεί δημόσια ενίσχυση και θα πρέπει να τερματιστεί.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς, το ύψος των τελών καθορίστηκε ύστερα από διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και είναι τέτοιο, ώστε να καλύπτονται τόσο τα κατασκευαστικά όσο και τα λειτουργικά έξοδα του εν λόγω σταθμού.

Όλοι οι προσκεκλημένοι τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, με εξαίρεση τους εκπροσώπους του ΚΕΒΕ, οι οποίοι δήλωσαν ότι τα προτεινόμενα τέλη είναι πολύ υψηλά.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όσον αφορά τον καθορισμό των τελών βιομηχανικών αποβλήτων. Όσον αφορά τα τέλη οικιακών λυμάτων, η επιτροπή διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», την ανάγκη κάλυψης των λειτουργικών εξόδων του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά, τα τέλη που πληρώνουν οι Κύπριοι πολίτες στο Σταθμό Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων στην Αχέλεια Πάφου, όπως και το τέλος που πληρώνει ο οποιοσδήποτε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας για απόρριψη λυμάτων στα διάφορα συστήματα αποχετεύσεων, εισηγούνται τον καθορισμό του ύψους του τέλους για τα οικιακά λύματα σε £1 ανά κυβικό μέτρο, αντί £1,55 σεντ που προτείνεται με τους υπό αναφορά κανονισμούς, ως ενδιάμεση τιμή των προτεινόμενων τελών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, αφού έλαβαν υπόψη ότι ο Κύπριος πολίτης είναι ήδη βεβαρημένος οικονομικά από την πληρωμή των διάφορων τελών για την επεξεργασία οικιακών λυμάτων στα διάφορα αποχετευτικά συστήματα και επειδή θεωρούν υποχρέωση της πολιτείας να προσφέρει δωρεάν αυτή την υπηρεσία, εισηγούνται η υπηρεσία αυτή να προσφέρεται δωρεάν.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ θεωρεί ότι για τα οικιακά λύματα το ύψος του τέλους των £1,55 σεντ ανά κυβικό μέτρο που καθορίζεται είναι πολύ υψηλό, γι’ αυτό εισηγείται να καθοριστεί στο ποσό των 70 σεντ ανά κυβικό μέτρο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί με τον καθορισμό των τελών για τα οικιακά λύματα στη £1 ανά κυβικό μέτρο.

28 Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων