Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) για το έτος 2005 σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Φεβρουαρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του και άλλοι αρμόδιοι του οργανισμού.

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΤ για το έτος 2005 προβλέπει δαπάνες ύψους £36.939.000 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Ειδικότερα, τα έσοδα του οργανισμού προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία, ύψους £16 εκατομ., και από ποσοστά στις τιμές ύπνου, σε ξενοδοχειακούς λογαριασμούς και σε λογαριασμούς κέντρων αναψυχής, συνολικής πρόβλεψης £18.600.000. Η πρόβλεψη αυτή προϋποθέτει αύξηση του τουριστικού ρεύματος για το 2005 της τάξης του 5%. Όσον αφορά τις δαπάνες, οι κυριότερες απορροφώνται για προβολή και δημοσιότητα με κονδύλι που ανέρχεται στις £24.275.700.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού ο πρόεδρος του ΚΟΤ ενημέρωσε την επιτροπή για τους κυριότερους στόχους και τα προγράμματα για το 2005, αλλά και ευρύτερα για θέματα που άπτονται της τουριστικής ανάπτυξης και του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του οργανισμού, ο τουρισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εθνική υπόθεση. Για το έτος 2004 παρατηρήθηκε μείωση των ζημιών σε σχέση με τα έσοδα, τα οποία είχαν αρχίσει να μειώνονται από τα προηγούμενα χρόνια, όμως η χρονιά ήταν δύσκολη. Μέσα στα ίδια πλαίσια και το έτος 2005 προβλέπεται να είναι δύσκολο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενδείξεις από μεγάλες χώρες, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ελλάδα, σύμφωνα με τις οποίες αναμένεται να αυξηθούν οι αφίξεις κατά 5%. Σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο του οργανισμού, φαίνεται να ανακόπτεται η κατηφορική τάση και να διατηρούνται τα ποσοστά αφίξεων σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία.

Ο πρόεδρος του ΚΟΤ δήλωσε συναφώς ότι μόνο με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό θα υπάρξει αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού και συνεπακόλουθα αύξηση των εσόδων. Για την υλοποίηση του στρατηγικού αυτού σχεδίου έγιναν ήδη αρκετά βήματα προς υλοποίησή του.

Ειδικότερα, και σύμφωνα πάντα με την ίδια ενημέρωση, έχει ετοιμαστεί πρόταση για τη δημιουργία ακαδημίας τουρισμού, έχουν ετοιμαστεί σχέδια που περιέχουν κίνητρα για απόσυρση και αναβάθμιση κλινών, ενώ μέχρι τέλος Μαρτίου 2005 θα υποβληθούν τα νέα ποιοτικά κριτήρια που θα διέπουν γενικά την τουριστική βιομηχανία. Προωθείται επίσης σε συνεργασία με τον ΚΟΑ, στη βάση τριετούς σχεδίου δράσης, και σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ο αθλητικός τουρισμός, όπως επίσης ο θρησκευτικός και ο συνεδριακός τουρισμός. Έχει επίσης συναφθεί συμφωνία για την έλευση τριάντα πέντε χιλιάδων τουριστών τρίτης ηλικίας για τους μήνες που θεωρούνται νεκροί, δηλαδή για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, η οποία θα ισχύει και για το έτος 2006, με την έλευση σαράντα πέντε χιλιάδων τουριστών της ίδιας ηλικίας.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του οργανισμού ενημέρωσε την επιτροπή σε σχέση με την προωθούμενη νέα οργανωτική δομή του ΚΟΤ, αναφέροντας ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, έχουν ενημερωθεί οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέχρι τέλος Μαρτίου η σχετική πρόταση θα υποβληθεί στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η νέα δομή θα έχει στόχο να μετατρέψει τον οργανισμό σε συμβουλευτικό σώμα με καθοδηγητικό ρόλο, συνεπακόλουθα δε κάποιες υπηρεσίες τεχνικού περιεχομένου θα πρέπει να αποσπαστούν από τον οργανισμό σε αρμόδια υπουργεία.

Ο πρόεδρος του οργανισμού δήλωσε επίσης ότι ο ΚΟΤ βασίζει την υλοποίηση του έργου του κατά κύριο λόγο στην προβολή και δημοσιότητα. Για το λόγο αυτό έχουν αναθεωρηθεί οι διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμών για εξασφάλιση διαφημιστικών υπηρεσιών και, συναφώς, έχει εκσυγχρονισθεί ο τρόπος υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών, διαδικασίες που γίνονται από τεχνοκρατικές ομάδες. Περαιτέρω, επιχειρείται μεγάλη αλλαγή στον τρόπο προβολής της Κύπρου στο εξωτερικό και προωθούνται περιφερειακές στρατηγικές σε σχέση με τη διαφήμιση, ανάλογα με την ιδιοτυπία της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, θα προωθείται άλλη διαφημιστική εκστρατεία για τους Γάλλους, άλλη για τους Ρώσους και άλλη για τους Κινέζους.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΚΟΤ αναφέρθηκε στα ειδικά προβλήματα που μειώνουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στην Κύπρο, αναφέροντας ως κυριότερα την αισχροκέρδεια, την ακαθαρσία του περιβάλλοντος και την ηχορρύπανση. Επιπρόσθετα, τόνισε ότι τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να επιλυθούν παρά μόνο με τη βούληση και τη συνεργασία των τοπικών αρχών, που πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία, αλλά και τις ευθύνες τους σε σχέση με τα μεγάλα αυτά προβλήματα, των οποίων η επίλυση εξαρτάται κατά το μεγαλύτερο βαθμό από την τοπική αυτοδιοίκηση. Συναφώς, ανέφερε ότι υπάρχει πρόθεση να μην παραχωρείται από την κυβέρνηση οικονομική βοήθεια προς τους δήμους, αν δε συνεργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και υπό την αίρεση ότι τα ζητηθέντα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στο μεταξύ θα ικανοποιούν τα ερωτήματα που είχαν τεθεί από τα μέλη της επιτροπής, κατά πλειοψηφία του προέδρου της επιτροπής και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΤ για το 2005, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2005 Νόμος του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Ταυτόχρονα, με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί τον οργανισμό να προχωρήσει με συνέπεια στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό και να τηρεί ενήμερη την επιτροπή στη βάση σχετικής κυβερνητικής δέσμευσης. Η επιτροπή θεωρεί το στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό ως κύριο άξονα ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος και ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως προορισμού σε σχέση με άλλες γειτονικές χώρες.

1η Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων