Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Χρήστος Πουργουρίδης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Γιαννάκης Ομήρου
Σοφοκλής Φυττής Χρίστος Κληρίδης
Χρίστος Μαυροκορδάτος Ανδρούλα Βασιλείου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Λευτέρης Χριστοφόρου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 21η Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Υγείας και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) με στόχο τη μερική εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Κοινοτική Οδηγία 2004/27/ΕΚ, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2001/83/ΕΚ που αφορά τον κοινοτικό κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

Ειδικότερα, με τη μερική εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο σκοπείται η εισαγωγή των ακόλουθων διατάξεων στην προαναφερθείσα βασική νομοθεσία:

1. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε ουσιωδώς όμοια φαρμακευτικά προϊόντα των οποίων τα αντίστοιχα προϊόντα αναφοράς κυκλοφορούν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

2. Υποχρεώνονται οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας να γνωστοποιούν στο Συμβούλιο Φαρμάκων κάθε σκοπούμενη διακοπή της κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος τουλάχιστο δύο μήνες προηγουμένως.

Πρόσθετα και με στόχο την καλύτερη εφαρμογή του νόμου εισάγονται οι πιο κάτω διατάξεις στη βασική νομοθεσία:

1. Παρέχεται η εξουσία στο Συμβούλιο Φαρμάκων για τον καθορισμό των τελών για την έκδοση ειδικής άδειας κυκλοφορίας.

2. Απαλλάσσονται πρόσωπα από την υποχρέωση κατοχής άδειας χονδρικής πώλησης, εφόσον εκτελούν μόνο εργασίες εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων των οποίων την ευθύνη ασφαλούς φύλαξης και διανομής έχουν συμβαλλόμενοι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης.

3. Προστίθεται στην Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων άτομο που εκπροσωπεί τους ασθενείς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού πήρε πρόσθετες διευκρινίσεις από τους αρμοδίους, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005».

 

 

1η Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων