Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων Νόμος 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άριστος Χρυσοστόμου
Χρίστος Μαυροκορδάτος Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποίησε την 1η και στις 22 Φεβρουαρίου 2005. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων (ΣΕΚΕΠ), των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτικής και Παναγροτικού Συνδέσμου, της Συλλογικής Εταιρείας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων Λτδ., του Συνδέσμου Ελαιοπαραγωγών Κύπρου, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ελαιοπαραγωγών και της “ΝOVEL AGRO LTD”.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η αλλαγή του ρόλου του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων, το οποίο μετονομάζεται σε “Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων” και υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, επικεντρώνονται οι αρμοδιότητες του συμβουλίου στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ελαιοκομικών προϊόντων και τερματίζονται οι δραστηριότητές του που σχετίζονται με την εμπορία τέτοιων προϊόντων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το νομοσχέδιο καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τη νομική προσωπικότητα του συμβουλίου,

2. τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τη θητεία και την απαρτία αυτού,

3. την εξουσία για σύσταση επιτροπών οι οποίες θα βοηθούν το διοικητικό συμβούλιο στον ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό χειρισμό ενός θέματος,

4. το διορισμό, από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, συμβουλευτικής επιτροπής για θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες του συμβουλίου στον τομέα του ελαιολάδου,

5. τη ρύθμιση της λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου,

6. το διορισμό διευθυντή και υπαλλήλων του συμβουλίου,

7. τις αρμοδιότητες και εξουσίες του συμβουλίου,

8. τα έσοδα και τις δαπάνες του συμβουλίου,

9. τα αδικήματα και τις ποινές,

10. τη διάλυση και εκκαθάριση του συμβουλίου.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων ζήτησε τα αποθέματα ελαιολάδου, που ήδη βρίσκονται στην κατοχή του συμβουλίου και αφορούν την εσοδεία της χρονικής περιόδου 2003-2004, να μπορεί το συμβούλιο να τα εμπορευθεί μέχρι το τέλος του 2005.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθέτησε ομόφωνα την πιο πάνω εισήγηση, την οποία ενσωμάτωσε στο υπό αναφορά νομοσχέδιο, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τους εκπροσώπους του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

1η Μαρτίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων