Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) για το έτος 2005 σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και την 21η Φεβρουαρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του ΚΥΠΕ.

Ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το έτος 2005 προβλέπει έσοδα ύψους £964.153 και δαπάνες του ίδιου ύψους. Τα έσοδα του ΚΥΠΕ προέρχονται κυρίως από συνδρομητές (εφημερίδες, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, πρακτορεία ειδήσεων, ξένες πρεσβείες), από αγορές υπηρεσιών από την κυβέρνηση, καθώς και από κυβερνητική χορηγία, ύψους £858.753, που παραμένει στο ίδιο επίπεδο της αντίστοιχης κρατικής χορηγίας του 2004.

Σημειώνεται ότι η εκκρεμότητα που υπήρχε με το Υπουργείο Εξωτερικών για την καταβολή ποσού ύψους £6.000 σε σχέση με την αποστολή ειδήσεων στις πρεσβείες και στα Γραφεία Τύπου της Δημοκρατίας, το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών δεν είχε καταβάλει για τα έτη 2002 μέχρι και 2004, σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση της επιτροπής, έχει πλέον διευθετηθεί. Περαιτέρω, στο σκέλος των δαπανών και ειδικότερα στις αποδοχές προσωπικού προνοείται η δημιουργία αριθμού νέων θέσεων για υλοποίηση της αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης του πρακτορείου σε σχέση με όλες τις θέσεις που προβλέπονται στο νέο οργανόγραμμα.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του πρακτορείου και ειδικότερα για τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει. Η επιτροπή ενημερώθηκε επίσης για την εν εξελίξει αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του, με στόχο την αναδόμηση, την πληρέστερη στελέχωσή του και την εισαγωγή νέων υπηρεσιών.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΥΠΕ ανέφερε επίσης ότι η ετοιμασία των προσχεδίων των νέων σχεδίων υπηρεσίας βρίσκεται υπό μελέτη από το Υπουργείο Εσωτερικών, όμως η ολοκλήρωση της εργασίας και η επίσημη υποβολή τους έχει καθυστερήσει. Συναφώς, δήλωσε ότι καταβάλλεται προσπάθεια εξεύρεσης τρόπων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, για κατοχύρωση των δικαιωμάτων του υφιστάμενου προσωπικού του πρακτορείου και ότι οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε τελική φάση.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δήλωσε ότι βασική αποστολή του ΚΥΠΕ παραμένει η παροχή δημόσιας ενημέρωσης. Επιπρόσθετα, το ΚΥΠΕ κατά το έτος 2005 θα συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν ειδήσεις στα τουρκικά προς τα τουρκοκυπριακά κόμματα και τα τουρκοκυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συναφώς, το ΚΥΠΕ στοχεύει στην αύξηση του ωραρίου λειτουργίας του και της παραγωγικότητάς του, περιλαμβάνοντας στην καθημερινή επισκόπηση του κυπριακού τύπου το ομογενειακό δελτίο με τις κυριότερες ειδήσεις του εικοσιτετραώρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιóν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2005 Νόμος του 2005», για την κατά νόμο έγκριση του υπό αναφορά προϋπολογισμού.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

22 Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων