Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Θάσος Μιχαηλίδης Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε στις 17 Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων να αποδέχεται αίτηση για διεκδίκηση ή είσπραξη άδειας όχι μόνο από τη χήρα ή το χήρο αποβιώσαντος προσώπου, όπως ισχύει σήμερα, αλλά και από άλλο πρόσωπο το οποίο ο διευθυντής κρίνει κατάλληλο να υποβάλει την αίτηση αυτή ως αντιπρόσωπος ή για λογαριασμό ή εκ μέρους ανίκανου προσώπου ή προσώπου που έχει αποβιώσει.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού ανέλυσε τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, πληροφόρησε την επιτροπή ότι παρόμοια πρόνοια συμπεριλαμβάνεται και στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

21η Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων